Изграждат нов пешеходен мост над река Марица в Пазарджик

Пазарджик. Община Пазарджик обяви обществена поръчка за изграждане на пешеходен мост над река Марица между „Зоната на здравето” и Парк-остров „Свобода”, съобщиха от общинската администрация. Предвижда се пешеходният мост да е дължина 108 метра. В южната и северни части на моста се предвиждат пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение. По отношение на напречния профил е предвидено  Напречното сечение на моста и подходите към него с габарит 6 метра, габаритът на пешеходните алеи да е 5 метра, a на рампите за инвалиди –  2,5 метра. Чрез изграждането на мост на река Марица се цели да се осигури  достъп между Зоната на здравето и Парк остров „Свобода“. Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 1 100 000 лева без ДДС.