Издадена е Виза за проектиране на Експозиционен център на терените на  Старото военно училище във Велико Търново

Велико Търново. Издадена е Виза за проектиране на Експозиционен център на терените на  Старото военно училище във Велико Търново. Това каза в интервю за предаването „Царевград Търнов – славата и величието на България“ на Радио „Фокус“-Велико Търново арх. Лора Бъчварова, главен експерт „Устройствено планиране” към Община Велико Търново. Тя уточни, че процедурата е стартирала още през миналата година след проведен конкурс, но поради обжалване на обжалване на резултатите, действията са се забавили с около една година.

„Като цяло много от дейностите се свършиха след приключване на делото, когато вече бяхме сигурни, че решението на Съда е, че това е победителят. Сега правим всичко възможно да съкратим сроковете, за да преминем по-бързо към строителството на сградата. През април приключиха обжалванията и това ни даде картбланш да продължим с процедурите. Довършихме подробния устройствен план, който вече бяхме започнали и след като той беше одобрен и съгласуван, беше издадена заповед от кмета и направихме необходимите съгласувания в Министерството на културата. По закон следващата стъпка беше издаване на Виза за проектиране на Експозиционния център, съответно това нещо също е направено и в момента тази Виза е изпратена за съгласуване в Министерството на културата. Очакваме тя да бъде съгласувана до месец-два“, каза арх. Бъчварова.

Тя поясни, че вече се подготвя подробно техническо задание за изготвянето на инвестиционния проект за сградата, с описание на всички части, които трябва да има проекта, както и какво да съдържат те. „Започнахме и прединвестиционно проучване за инженерно-геоложки доклад, който е задължителен преди започване на строителството на сградата. Преди години е правено такова проучване на територията на Старото военно училище, но то не е подробно разработено конкретно за дадения имот. Направихме и стъпки за преместване на едни съществуващи кабели, които минават през имота и се надяваме до месец да преминем процедурата, която е за директно договаряне с изпълнителя, за да можем да започнем същинското проектиране на сградата“, обясни архитектът.

Арх. Бъчварова отбеляза, че по Оперативната програма  ще бъдат отпуснати около 7 млн. лева. „Към момента Община Велико Търново подготвя документите за отпускане на финансиране от ЕС, но Визата е едно от последните неща, които са необходими, за да стартира реалното проектиране, тъй като именно на база издадена Виза за проектиране се започва инвестиционното проектирането на фаза технически проект за сградата“, поясни експертът.

Рени АТАНАСОВА