Изменението на бюджета на община Сливен ще гласува на свое заседание утре Общинския съвет в града

Изменението на бюджета на община Сливен ще гласува на свое заседание утре Общинския съвет в града. Това съобщи пред Радио „Фокус“ – Сливен председателят на ОбС – Сливен Димитър Митев.

Причините са отпускане на допълнителни средства за ремонти на читалища, паркове и част от пътната инфраструктура в по-малките населени места. Предвидени са средства и за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри в детските градини и ясли, а също и за развитието на спортната инфраструктура и обзавеждане на Спортен комплекс „Асеновец“.

Общинските съветници ще гласуват и предложения, свързани с реализирането на няколко европейски проекта. По този повод на днешната пресконференция присъства и председателят на Постоянната комисията по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициатив иМартин Славов. По думите му едно от тях е даването на съгласие кмета на община Сливен да подпише Споразумение за партньорство с „Пътнически превози“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. То е свързано с подобряване на качеството на атмосферния въздух. Славов допълни, че се предвижда закупуването на 6 броя тролейбуси и 4 броя електробуси, както и обновяване и ремонт на съществуваща 35 годишна инфраструктура, осигуряваща експлоатацията на тролейбусния транспорт в града.

Другото предложение по тази линия е упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед“ като обезпечение на авансово плащане по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сливен“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е свързан с осигуряването на допълнителна патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания. Основната му цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Минимум 180 лица ще могат да бъдат включени по проекта.

Ще бъде гласувано и даването на съгласие Община Сливен да разкрие две нови социални услуги, за чието изграждане е получила финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Двата нови центъра за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда се намират в сградата на бившето Начално училище „Хаджи Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Единият е Център за обществена подкрепа, а другият Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на Сливен европейският шампион по вдигане на тежести Божидар Андреев ще решава още  местният парламент.

45 са общо точките, включени в дневния ред на заседанието. Сред тях са изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“. Митев посочи, че изменението е свързано с предоставяне на правомощия на служители на предприятието, които вече ще могат да санкционират нарушителите, съгласно Закона за движение по пътищата. Той подчерта, че това ще се случва само в рамките на синята зона.

В заключение Мартин Славов даде висока оценка за реализацията и участието на Общината в европейски проекти през програмния период. В тази връзка той допълни, че не са налагани санкции от Управляващия орган за неизпълнение.

Ще  бъдат гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижимо имущество, приемане и разрешаване на изработване на ПУП на поземлени имоти, а също и отпускане на финансови средства и помощи на граждани.