Изпълнителна агенция по горите: Горски служители и пожарникари са предотвратили разрастването на 95% от горските пожари през август

Снимка: МВР

София. Над 80 пожара в горските територии на цялата страна са възникнали през месец август. Засегнати са горски масиви на площ от 950 хектара. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Бързото локализиране на огъня и своевременната намеса на горски служители и пожарникари са допринесли в повечето да не се опусне навлизането на огъня в горските територии. Като резултат до момента върховите пожари са само 5% от общо засегнатата площ.
Като най-сериозен се оценява пожарът, възникнал в землището на село Еленово, община Нова Загора, преминал през около 270 хектара горски територии, от които 160 хектара – залесени, и 110 хектара – незалесени. Най-много от възникналите пожари са в териториалните обхвати на регионалните дирекции по горите в Кърджали, Сливен, Пловдив и Бургас. При потушаването им са участвали повече от 700 горски служители. През август специализираните групи от държавните горски стопанства, регионалните дирекции по горите и държавните предприятия са реагирали на 55 сигнала, подадени на телефон 112 за възникнали пожари в горски територии или в близост до тях.
От началото на година само 2% от горските пожари са причинени по естествен път – от мълния. За всички останали причините са човешка небрежност.