Изследват и пунктове от Марица след замърсяването на реките Юговска и Чепеларска

Пловдив. Изследват се пунктове от Марица след замърсяването на реките Юговска и Чепеларска. Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив експертът от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Марин Маринов. Той уточни, че се провежда мониторинг по 2 пункта на река Марица – на бента при село Маноле и при моста на село Мирово, за да се установи дали има разпространение на замърсяването. Отделно от това продължава взимането на проби от други 8 пункта за мониторинг по реките Юговска и Чепеларска.
„Според първоначалната информация, общо взето замърсяването се е ограничило до устието на река Чепеларска, но резултатите ще са ясни в понеделник“, каза Маринов.

„Става въпрос за производствена авария, възникнала в 08.00 часа вчера. Скъсан е хвостопровода, който отвежда преработената руда към хвостохранилище. Във връзка с това се е получило изливане на хвост в река Юговска и оттам в река Чепеларска. Към момента няма точна информация какво количество хвост е изтекъл в реката. Получило се е типичното замърсяване и променен цвят на водите на реката, което всъщност е и сигнала, подаден на нас. Вследствие на това, два екипа от експерти към БД ИБР, РИОСВ-Пловдив, РИОСВ-Смолян, Регионалните лаборатории към ИАОС в Пловдив и в Смолян, тръгнаха в двете посоки, за да могат да вземат проби както от река Юговска, така и от река Чепеларска надолу. Това са 8 пункта за мониторинг, от които са взети проби за метали – основния компонент на този хвост, както и за неразтворени вещества и цианиди, за да се проследи, ако има измиране на риба дали няма някакви токсични вещества в изтървания хвост“, каза още експертът Марин Маринов.

Той посочи, че са направени изследвания за моментните показатели на водата – кислород, електропроводимост и активна реакция,  като те не са показали отклонения. „Останалите изследвания ще бъдат за цианиди, които са токсични вещества, също за неразтворени вещества, които могат да обяснят наличието на мъртва риба. Към момента не е констатирано наличие на такава. Водните проби ще бъдат анализирани и за наличието на метали, които са характерни за подобно замърсяване“, каза Маринов.

Тони МИХАЙЛОВ