Изследват качеството на питейната вода в град Стрелча

снимка: pixabay.com

Пазарджик. Предстои вземане на проби за анализ на питейната вода в град Стрелча от инспекторите на Регионалната здравна инспекция – Пазарджик, съобщиха от инспекцията. Резултатите от контрола ще бъдат изнесени допълнително. От Здравната инспекция уточниха, че след провеждане на хиперхлорирането В и К дружеството е взело проби за микробиологичен анализ за качеството на водата. Резултатите от изпитването на питейната вода също ще бъдат оповестени. Здравните експерти са изследвалипроби вода от два минерални водоизточника – две чешми, разположени в рамките на град Стрелча, които са захранени с минерална вода, от които населението ползва вода за питейно-битови нужди. Резултатите от извършените анализи са стандартни.