Илияна Попова, зам.-кмет на Петрич: Общината има за цел да развитие туризма, но и да го превърне в един от основните сектори на икономиката

Заместник-кметът на Община Петрич Илияна Попова в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-жо Попова, вече сме в разгара на летния сезон и в тази връзка какво предлага Община Петрич за туристите тази година? Започнали ли сте някакви нови инициативи с цел привличане на повече хора?

Илияна Попова: На територията на Община Петрич съществуват исторически паметници от голямо национално значение, които целогодишно привличат туристи. От голямо значение е факта, че два от нашите обекта са в списъка на обекти със статут на недвижими културни ценности и паметници на културата в категория „Национално значение“, а именно Самуилова крепост и античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи в местността Кожух край Рупите. Важна роля в привличането на по-голям туристически поток напоследък изиграва ѝ Туристическият информационен център в града. Хората, работещи в център, успешно промотират общината и участват в различни мероприятия – панаири, изложения, семинари. Всъщност в туристическият ни център, хората могат да получат изчерпателна информация, насоки и съвети в зависимост от техните индивидуални предпочитания. В хода са и имаме изготвени нови тематични маршрути, организирани събития и изложби. Всичко това е достъпно и може да бъде следено в страницата на център в една от социалните мрежи.

Фокус: Исторически музей-Петрич отчита ръст на туристите с около 40% през последната година. Това е едно изключително голямо постижение. На какво отдавате този успех?

Илияна Попова: Знаете, че по статистика и прогнози на световната туристическа организация през 2020 година културния туризъм ще бъде водещ в света. Това в нашата община е вече факт на база на отчета на музея за 2017 година – 53 860 посетители. Данните са общо за Главната експозиция, Къща музей „Ванга, Самуилова крепост, както и Античен град Хераклея Синтика. Ръстът на културния туризъм в Община Петрич се дължи на целенасочените усилия, които полагаме в тази посока – реклама на културно – историческите забележителности, участие в туристически изложения, туристическият ни сайт, засилване ролята на посетителския информационен център. Не мога да пропусна и продължаващите открития на Хераклея Синтика, където и в момента археологическият екип работи.

Фокус: А смятате ли, че постоянните нови проучвания в античния град „Хераклея Синтика“ засилват интереса на туристите?

Илияна Попова: Определено е така, защото още от самото начало на активното археологическо проучване до днес са налице множество положителни ефекти върху туризма в общината. Това е едно истинско предизвикателство, защото на колко места в света можете да видите тук и сега, в реално време как историята се разкрива, а защо не и да участвате в това. При проучванията бе разкрита огромна част от градския площад на Хераклея Синтика. Откриха се масивни колони и красиви коринтски капители. Те са украсявали северния край на площада през IV век. Тези колони, заедно с капителите са крепели мраморни блокове, украсени с лъвски глави, които са служили като водостоци за отичане на дъждовните струи. Открита е и обществена сграда, която има много интересна история. Според археолозите от екипа на доц. д-р Людмил Вагалински – това е най-старият сигурно датиран християнски храм на територията на Югозападна България. В едно от 15-те верижни помещения по северната страна на централния площад е открита и натрошена мраморна оброчна плоча на Немезида. Тази година се очаква археолозите да проучат новооткритата южна част от римската крепостна стена на града, която е защитавала централния площад, жилищата и светилищата по южния склон на хълма Кожух. Всеки, който е посетил или му предстои да посети обекта може да си представи как е изглеждал централния площад на града на македонските царе през IV век.

Фокус:  В разговор миналата година Вие споменахте, че работите върху туристически маршрути, които да включват военни паметници и чешми, свързани с историята от едно по-ново време на този край от България. До къде стигнахте с тази Ваша инициатива?

Илияна Попова: Част от туристическите възможности на Община Петрич вече са добре разработени, но има и други, които са с отлични предпоставки за развитие. Военните паметници и чешми все още са по-слабо популярни като туристическа възможност. Наясно съм, че тези обекти няма да предизвикат масов туристически интерес, но те са прекрасна възможност за формирането на местни и регионални маршрути, а също и да стимулират удължаването престоя на туристите. Затова и се стараем да ги популяризираме. В най-скоро време предстои отремонтирането на паметника чешма на 7-ма Рилска дивизия в село Кромидово и възстановяване на военен паметник чешма на 11-та пехотна Македонска дивизия в местността Щаба, връх Тумба, билото на планина Беласица, което е гражданска инициатива на жителите на село Габрене. Инициативата подпомагаме и община Петрич, като получихме подкрепа ѝ от Министерството на отбраната. В ход е и проекта за военно гробище в Гробищен парк – Петрич. В момента проекта се намира в съгласувателна процедура  със стопанисващите немското военно гробище в съседство. Идеята ни е то също да бъде включено в тези маршрути макар и от друго историческо време. Мисля, че когато оформим и тези обекти ще можем официално да представим маршрута, а дори да бъде предложен чисто практично – под формата на карта. До тогава популяризирането на съществуващите обекти на военна тематика продължава.

Фокус:  До какво ниво развихте спа-туризма? Кои са популярните дестинации в тази насока?

Илияна Попова: Природните дадености и хидроминералният потенциал на общината са подходящи за устойчивото развитие на балнео и спа туризма. Със своето богато разнообразие от минерални води, подходящи за профилактика и лечение, общината предприема сериозна крачка за развитието на спа туризма. Сигурна съм, че ще привличаме туристи от цял свят както с минералните води в Рупите и Марикостиново, така и с водите в Марикостиново и Кромидово. Все още обаче мисля, че този потенциал не се използва напълно. Тук е мястото да спомена, че това е чудесна възможност за инвестиции от страна на проявяващите интерес, но и да отбележа, че общината оказва подкрепа в тази посока. Така или иначе общината предлага много възможности за туризъм, но все още хотелската база не е достатъчна.

Фокус:  Върху кои типове туризъм фокусирате вниманието си в момента? Кои типове имат нужда от още работа?

Илияна Попова: Както споменах потенциал за развитие и съответно насочихме вниманието си натам има балнео и спа туризма, дооформянето на военните маршрути, но също така и популяризирането на алтернативните видове туризъм, които развиваме тук. А именно селският туризъм, вино и гурме, велосипедния туризъм, включително екстремното колоездене за което имаме отлични условия, парапланеризма, религиозния туризъм. Изключително се гордеем с факта, че фестивалния туризъм тук, благодарение на усилията, положени през последните три години, ни постави на челно място по средна посещаемост, съизмеримо с общини, големи, колкото Петрич. Дори смея да твърдя, че дадохме добър пример в това отношение на колеги, които са от региона.

Фокус:  Какви са предпочитанията на туристите до момента? Какво основно искат да видят на територията на Община Петрич?

Илияна Попова: На първо място е културно – историческият туризъм, след това е планинският туризъм, маршрутно – познавателния и балнео-лечебният. През последните години се увеличи интересът, но и ролята на някои други форми на туризъм, които споменах – винен, велотуризъм и еко туризъм, а в последно време се повиши интереса към образователния туризъм, но не само насочен към децата. Освен традиционните обекти като Рупите, Самуилова крепост, храма на Ванга, туристите все по-често комбинират посещенията си тук с винен туризъм или с посещение на фестивал или някой от тематичните маршрути на природен парк Беласица. Това, което много ме радва е, че все повече туристи откриват очарованието на къща музей Ванга, която се намира в център на град Петрич и вече не я бъркат с нейната къща, която се намира в местността Рупите. В крайна сметка домът на пророчицата в Петрич е бил мястото, където тя е живяла най-дълго и най-дълго е приемала хора.

Фокус:  Според Вас увеличава ли се интересът към българското и автентичното?

Илияна Попова: Да, селският туризъм е част от предлагания туристически продукт, чрез който успешно популяризираме обектите, особено в по-слабо познатите места от района. Местното население и предприемачеството вече е предприело тази практика. Все по-често се наблюдава посещение на туристите с цел запознаване с историческото и културното минало и наследство, на военните паметници, но те търсят и място за отсядане в селата. Туристите търсят близък контакт с хората от селото, които могат да преразкажат историята на своите родственици, станали свидетели на събития, разиграли се в тези земи. Туристите събират легенди. Това осъзнаване в местните хора до известна степен се дължи на координирана рекламна дейност, а също и от ефективната работа на Съвета по туризъм, но също така и на проявеният интерес на самите български посетители. Интересното е, че имаме и чужденци, които купиха имоти в едно от китните ни села, пленени от неговата красота и автентичност. Аз обаче съм максималист, затова вярвам, че има още неща за правене в тази посока.

Фокус:  Споменахте фестивалите и в тази връзка няма как да не засегнем фестивалът „Златен кестен“, който предстои. Какво подготвяте тази година?

Илияна Попова: Специалните събития като фестивала „Златен кестен“ имат двояка роля за развитието на туризма. От една страна те са причина за туристически пътувания и са туристически продукт, но от друга страна те имат значителна роля за популяризирането на дестинацията. Така, че подобни събития са ключов елемент за развитието на всяка туристическа дестинация. По решение на инициативния комитет, на този етап, не мога да разкрия всички подробности за тазгодишното издание на фестивала. Надявам се обаче скоро отново да имам повод и да споделя със слушателите на „Фокус“ какво да очакват на 22 и 23 септември в рамите на „Златен кестен 2018“. Това, което отново мога да обещая е невероятна сцена и звук, положителни емоции и много изненади. Фестивала и тази година с радост ще очаква почитателите на поп музиката в топлите септемврийски нощи.

Фокус:  Каква е стратегията на Община Петрич за развитието на туризма и какви инвестиции правите в тази посока?

Илияна Попова: Бихме искали да превърнем туризма в един от основните сектори на икономиката и разработването на стратегия за неговото устойчиво развитие е от изключително голямо значение за Община Петрич. Обобщено казано – за да се оползотвори потенциала на наличните ресурси за туризъм, които не са никак малко, да се повиши качеството на туристическия продукт, сме набелязали комплекс от мерки, реализирането на които се надявам да доведе до желаните резултати. Това от своя страна ще стимулира предприемачеството, надявам се и сред местното население, а също като цяло ще подобри условията за живот в общината. Ето някои от инвестициите, които се направиха  или са в процес. Всяка година отделяме средства за разкопки на Античен град Хераклея Синтика от собствения бюджет на Община Петрич, а тази година получихме и огромна подкрепа от Министерски съвет. Продължаваме изкупуването на земя от частни собственици, за да се отвори още по-голям фронт за археологическите проучвания. Предвиждаме инвестиции в инфраструктура, а именно пътя до местността Рупите, съответно до Хераклея, път, съвместно с ЮЗДП в самото подножие на планината Беласица, пътя до Чуриловският манастир, за който сме говорили с вас, познат като  манастира с дяволите и който все още е едно непознато богатство, новата спортна зала, която предстои съвсем скоро да се открие, като и цялостните инвестиции, които правим в спортната инфраструктура. Предстои да изградим Туристически информационен център в местността Рупите, полагаме усилия час по-скоро да започне изграждането на новият музей и парк в централна градска част, подновяваме и поставяме нови указателни табели, като последните бяха за водопадите на Беласица. Нека отбележим и това, че в Общия устройствен план на община Петрич сме предвидили много зони за отдих и почивка. Проведохме изследване за сертифициране на минералните извори и така нататък. Надяваме се, че от казаното до момента става ясно, че Община Петрич има много добър потенциал за живеене и е едно чудесно място за инвестиции в туристическият бранш.

Ливия НИНОВА