Илиян Цветков, Община Петрич: Събираемостта на местните данъци и такси е добра

Илиян Цветков, директор на дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Петрич, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-н Цветков, каква е събираемостта на местните данъци и такси тази година?

Илиян Цветков: Събираемостта е добра, вървим с добри темпове съгласно нашите разчети и считам, че към края на годината ще си изпълним заложените в бюджета цели.

Фокус: Какви са приходите на Общината от местните данъци и такси и за какво се изразходват тези средства?

Илиян Цветков: Приходите са около 20% или около 1/5 от целите на Общината. Целите, за които те се изразходват, са всъщност абсолютно всички разходи на Общината – капиталови разходи и всякакви други проекти, които Общината изпълнява.

Фокус: Как се променя събираемостта през годините – увеличава ли се или намалява?

Илиян Цветков: За наше щастие всяка година бележим ръст на приходите – от 2016 година, от когато сме начело на тази Дирекция. Надявам се да запазим тази тенденция и през следващите години.

Фокус: По какъв начин работи Община Петрич, за да подобри събираемостта на данъците?

Илиян Цветков: Най-вече се опитваме да предложим различни способи за плащане на тези данъци. Стремим се да сме по-близо до данъчно задължените лица и да не им предоставяме пречки за плащанията, което те да използват като извинение. Също така изпращаме допълнителни съобщения и в крайна сметка към недобросъвестните се обръщаме за принудително изпълнение на задълженията към частни съдебни изпълнители.

Фокус: Голям ли е броят на хората, които се възползват от намалението от 5%, като си плащат данъците до края на месец април всяка година?

Илиян Цветков: Да, може да се каже, че е значителен този процент. Има си съвестни хора, които са разбрали, че данъците трябва да се заплащат и те се възползват от тази отстъпка, която все пак е предвидена.

Фокус: По какъв начин санкционирате нередовните платци?

Илиян Цветков: Основно най-напред се опитваме да не ги санкционираме, за да може в най-добрия вариант да се платят доброволно тези задължения. В краен случай отново пристъпваме към принудително изпълнение с частни съдебни изпълнители, като винаги се опитваме преди това да предложим разсрочване на задълженията. Опитваме се да обясним на хората, че не трябва да се стига до частен съдебен изпълнител, за да платят все пак по-малко разходи, тъй като частният съдебен изпълнител допълнително оскъпява данъците.

Фокус: Кога за последно Община Петрич е правила увеличение в местните данъци и такси? В кои сектори е било?

Илиян Цветков: По-скоро е корекция, тъй като предишните наредби не бяха актуализирани близо 10 години. През 2016-2017 година коригирахме наредбите, което в абсолютен размер води до малко увеличение на данъка върху превозните средства, а също и патентният данък.

Фокус: Необходими ли са нови увеличения и предвиждате ли такива?

Илиян Цветков: В контекста на новоприетите промени в Закона за местните данъци и такси личното ми мнение е, че просто трябва да се намери баланс между различните категории, но това решение ще бъде взето Общински съвет. В случая мога да кажа, че има възможност за някои категории автомобили данъкът дори да бъде намален. Реални увеличения дори и да има, ще са в някакви минимални граници.

Фокус: Данъкоплатците от Община Петрич могат да плащат задълженията си и по електронен път. Възползват ли се все повече петричани от тази услуга?

Илиян Цветков: За съжаление в момента не мога да потвърдя, че се е увеличил значително техният брой. Надявам се след като предоставим възможност достъпът до тази услуга да се извършва и с код, издаден от НАП или с електронен подпис, интересът да се повиши значително, тъй като към момента е необходимо посещение в Дирекция „Местни данъци и такси“, а след въвеждането на тези способи няма да е необходимо. Мисля, че в бъдеще това нещо ще проработи много по-добре и ще има много по-голям интерес към него.

Фокус: Кое наложи това нововъдение?

Илиян Цветков: Идеята е да предложим улеснен достъп на хората до информация относно техните задължения, а освен това живеем в такива времена, че електронните разплащания са на доста добро ниво и решихме, че това просто трябва да се предложи.

Натали СТЕФАНОВА