Илия Илиев, ВиК- Дупница: Цената на водата в община Дупница не е променяна от 2007 година

Илия Илиев, управител на ВиК- Дупница в интервю за Радио „Фокус“- Пирин

 

Фокус: Г-н Илия Илиев, Община Дупница ще осигури средства за подмяна на водопровода на най- големия квартал в Дупница- ж.к. „Бистрица и също така по улиците, които са включени  в програмата на интегрирания градски транспорт. За останалите части на града предвиждат ли се ремонтни  дейности, които да бъдат извършени от ВиК- Дупница до края на годината?

Илия Илиев: Тази година ние успяхме с наши средства да подменим водопровода по улица „Велико Търново“ , заедно с прилежащите отклонения. Миналата година срещу улица  „Велико Търново“ подменихме водопровода на улиците „Ропотамо“  и „Средец“ , така че до края на тази година вероятно няма да успеем да отделим средства за по- големи проекти. Всяка година около километър- два, колкото са ни възможностите, подменяме в участъците, които са с най-чести аварии.

Фокус: Но със сигурност това ще бъде облекчение за ВиК- Дупница, тъй като казах вече това е най- големия квартал.

Илия Илиев: Точно така и там има най- много аварии. Много е добре, че ще бъде подменен водопровода в този квартал. Не малка част обхваща и този проект по интегриран градски транспорт. Там са улица „Венелин“, „Бригадирска“ и почти всеки ден там има аварии. Това ще бъде голямо облекчение за предприятието.

Фокус: В предишно интервю с вас е ставало дума, че има проблеми с водата на селата Баланово и Палатово. В останалите населени места на Община Дупница има ли проблеми със стопанската вода и водата за питейни цели?

Илия Илиев:  Не засега. Нямаме проблеми и почти няма нужда от налагане на режими. Единствено поливния сезон като започне в някои от селата се получава недостиг на вода, тъй като мрежата не е проектирана за изразходване на по- голямо количество вода. Със заповед на кмета се забранява ползването на вода за поливни нужди, за поливане на градини. По този начин все пак хората да имат възможност като се приберат от работа да имат достатъчно вода, а не да бъде източена в градините.

Фокус: За съжаление предполагам, че е трудно да откриете и да санкционирате тези нарушители?

Илия Илиев:   С този проблем сме ангажирани не само ние, но и кметовете по селата. Поради това поливане на градини през лятото се налага понякога да има режим на водата в някои от селата.

Фокус: В община Дупница е изключителна честотата на авариите. Според вас този стар водопровод колко още години може да издържи и има ли опасност от голяма авария, ако не бъде подменен?

Илия Илиев: Не мога да прогнозирам, но с всяка изминала година честотата на авариите се увеличава. Колкото по стар е, толкова повече стават авариите. Ако преди няколко години бяха по две – три на ден, сега са по 5- 6. Силно се надявам да се намери финансиране и да се реши проблемът за града, така и за селата. По този начин ще се облекчи нашата работа, а така и хората ще бъдат по- доволни от услугата, която предлагаме и да не се спира често водата.

Фокус: Вие казахте, че няма опасност от режим на водата през лятото, нали така?

Илия Илиев: Да, засега има достатъчно вода, а и имаше и доста дъждове. Проблемно е средата на август до средата на септември, но тогава намираме някакво алтернативно водозахранване. Търсим допълнителни водоизточници, ползваме вода от „Карагьол“,    язовир „Дяково“. За града няма опасност, а само някъде по селата може да се наложи и при намаляване дебита на водоизточниците да се наложи да се стигне и до режим.

Фокус: Каква е цената на водата в община Дупница и то колко години не е променяна?

Илия Илиев: Към момента цената на водата е 1,37 лв ., а толкова е била в началото на 2007 година. Това са осем години, през които цената не е променяна. Сама може да си представите кое нещо не е поскъпнало през последните осем години или да си е запазило цената. Имаме нужда от леко увеличение на цената, защото това ще акумулира веднага средства за подмяна на водопроводи. Идеята е с леко увеличение да можем сами да си подменяме определени участъци  с концентрация на аварии, но за момента имаме такова предложение, което е входирано с нашия бизнес план, но той не беше приет, тъй като се присъединихме към асоциацията, т.е. промяната на границите на обособената територия, нашата територия минава към територията на ВиК, води до това КЕВР да не ни одобри бизнес плана, тъй като ВиК- Кюстендил трябва да се представи, а и техния не е одобрен, тъй като се присъединяваме към тяхната територия, като следва да бъде направен анекс между ВиК – Кюстендил и асоциацията да присъединят нас като обособена територия и техния бизнес план да включва нашата обособена територия. Това е причината цената на водата и бизнес плана като цяло да не бъде приет от КЕВР.

Фокус: Как се справяте с некоректните платци?

Илия Илиев: По стандартният начин. В началото се започва както е регламентирано по закон с  уведомителни, предупредителни писма, въвеждане на съдебни дела и като крайна мярка е спиране на водата. Тази година доста сериозно сме се заели с това нещо. Стартирахме една кампания в началото на април. Започнахме първо от селата на некоректните платци да бъдат прекъсвано водоподаването. Обходили сме вече 5 -6 села и идеята е като обходим всички села да продължим същото в града. До като времето позволява, до средата на октомври, включително и ноември, стига да позволява времето ще продължи всекидневно.

Фокус: Имате ли некоректни платци със сериозни задължения, които години наред да не се плащали?

Илия Илиев: Да, имаме. Водата, тъй като е евтина, някои неглижират това нещо и натрупват задължения. На нас тези средства са ни необходими и ние разчитаме на тях. Стига се до случаи при физически лица и до 1 000 лева. Юридическите сме ги изчистили, но физическите някои продължават да не плащат, крият се, не си получават уведомленията до тях. Спирането на водата може да е трудно, но не е невъзможно. Сега в момента точно това правим .

Фокус:  Когато в един блок има некоректен платец, какви мерки предприемате?

Илия Илиев: Трудно е. Там търсим съдействие на Районна прокуратура за осигуряване на достъп. Там не може заради един абонат да лишим целия блок от тази услуга . Тогава трябва да влезнем и да сложим тапата. При некоректните платци като отидат багера и служителите започват да плащат. Разкопаваме един или двама и тогава има ефект.

Лора КАЛЧЕВА