Илия Михайлов: Втора година ловът на зайци е забранен в региона заради силно намалялата им популация

Илия Михайлов, председател на Сдружение „Ловно-рибарско дружество“- Добрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: За четвърти пореден мандат сте избран за председател на Сдружението в Добрич. Как приемате тази огромна чест?

Илия Михайлов: По този начин я приемам и аз. Щастлив съм, че още четири години, живот и здраве да има, да управлявам Ловно-рибарското сдружение в Добрич, едно от големите в страната. Ловците ни са някъде около 1000, разпределени в 32 ловни дружини. 149 000 ха е площта. Така че ние сме едно от малкото големи дружества в страната и по площ и по брой членове – ловци и ловци-риболовци.

Фокус: Започна ли подготовката за ловния сезон, какво предстои?

Илия Михайлов: Подготовката за ловния сезон все още е малко далеч. Тази година ловът ще бъде открит на 15 август. Традиция е всяка втора събота от месец август да бъде откриван ловният сезон, дата е различна. Предстои може би след месец и половина да съберем председателите на ловните дружини и да си поговорим за новите неща, за безопасността при боравене с оръжие, дисциплината по време на лов, изобщо всички тези моменти, които са изключително важни за ловците, тъй като сами разбирате ако няма дисциплина, ако не се спазват правилата по отношение боравене с оръжие, знаете какви случаи се получават в страната. И тази година сме щастливи, че нямаме никакви такива случаи на инциденти въобще. Това го отчетохме и на събранието.

Фокус: На какво ще се ловува като започне сезонът в Добруджа?

Илия Михайлов: Когато започне сезонът се ловува основно на дребен дивеч, тъй като времето е лятно, август месец – пъдпъдък основно, гургулици. Това са всъщност основните видове дребен дивеч, на които ловуваме след откриването на сезона. Едва след октомври месец започва вече сериозният лов. Наричат го така, защото започва водоплаващ и едър дивеч, лов на зайци, но при нас вече втора година е забранен ловът на зайци. Популацията е паднала чувствително и взехме едно решение на Управителния съвет няколко години да не ловуваме на заек.

Фокус: Имате дългогодишен опит и като ловец, и като председател на сдружението. Ако се върнем назад във времето какво е вашето впечатление какво се разви в положителна насока и какво в нетолкова?

Илия Михайлов: Ако се върнем назад в годините, първо ще започна с негативното и това е, че заекът е най-любим на много, много ловци лов и го забранихме. Дори на общото събрание миналата седмица някои от колегите поставиха въпроса да закупим зайци, за да можем както разселваме яребици и фазани да разселим и зайци на територията на Добрич. Но това е едно скъпо удоволствие. До колкото имаме информация зайците, които се внасят от Румъния, един от тях струва 70 евро. Много е висока цената. Другият вариант е да изчакаме година-две, за да се увеличи популацията на заека. Това е един от тревожните въпроси при нас. Другият въпрос, който също е негативен, е свързан с вредния дивеч – хищниците. Нашите ловци, тъй като ние раздаваме по няколко патрона на отстрелян чакал, лисица или скитащо куче и независимо от това, че в дружните имаме избрани от Общото събрание отговорници, които излизат на лов с индивидуални бележки за отстрелване на вреден дивеч, в тази посока се работи твърде слабо. Някъде около 13 дружини от общо 32 са отчели отстреляни хищници. Това е по-малко от половината. Преди години Държавно горско стопанство плащаше за чакалите, сега и те нямат средства и всичко е до съзнанието, до съвестта, до желанието на ловците.

Фокус: Има ли интерес на ловци от чужбина в нашия регион?

Илия Михайлов: В нашия регион няма, тъй като Сдружението не развива международен ловен туризъм. На територията на държавните ловни стопанства на Добричка община, Тервел и Балчик ловуват ловци от Европа. Идват и на дребен дивеч, примерно италианците много го харесват. Идват и на едър дивеч – диви свине, елени, сърни, там, където имат план за отстрелване съответните Държавни ловни стопанства. При нашите дружини продължават да се изграждат ловни домове. Като мащаби са съобразени с броя на ловците, но все пак е нещо, което позволява след излет или когато се организират мероприятия по отношение на подхранване на дивеча или неговото разселване да има къде тези ловци да седнат, да се видят. В село Долина предстои да бъде изграден ловен дом. Този в местността „Кобаклъка“ край Добрич ще се изгражда поетапно, съобразно финансовите възможности, които имаме. Това решихме на последното Общо събрание.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА