Илия Михайлов: Около 90%-95% е събираемостта на Общинското предприятие „Жилфонд-инвест“

Илия Михайлов, управител на Общинското предприятие „Жилфонд-инвест“ в Добрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Много ли са желаещите в списъка на чакащите за общински жилища в Добрич?

Илия Михайлов: Да, ако се върнем назад във времето, ще видим, че списъкът на чакащите за настаняване в общински жилища е между 700 и 750 души. Тези цифри се повтарят почти ежегодно, тъй като списъкът е с натрупване. Към тези, които са от предходната година, с натрупване се прибавя и списъкът от следващата година и затова цифрата варира в тоя диапазон.

Фокус: С какъв фонд разполага Общинското предприятие, явно той е недостатъчен?

Илия Михайлов: Ние като фонд разполагаме с 1508 жилища. От тях 87 са къщи. Тъй че фондът не е никак малък, но въпросът е, че нямаме ново строителство. Няма от къде да получим някакви допълнителни жилища, така че с тоя контингент, с който разполагаме, в него настаняваме желаещите, които са утвърдени в списъка на бъдещите наематели.

Фокус: Каква е съдбата на хората, настанени в общински жилища след наводнението на част от града?

Илия Михайлов: Това, което мога да кажа е, че една част от тях, които нямаха възможност да се устроят след наводнението, било то да си закупят нови жилища или някакъв друг вариант, на тях им беше удължен срокът, но като цифра ми е трудно да кажа колко са. Срокът е отново едногодишен.

Фокус: Настъпи ли някаква промяна в събираемостта на задълженията към вас. От години изпитвате затруднения в тяхното събиране, задължения от наеми, разходи за ел. енергия и потребление на вода?

Илия Михайлов: Ние се движим като събираемост в рамките на 90%-95%. Но това го постигаме с големи усилия. Аз и друг път съм го споделял, наемите не се събират само от отдела „Стопанисване и ремонти“, т.е. от така наречения отдел „Домоуправление“. Домоуправителите всеки ден имат конкретна работа в управлението на предприятието, а следобед обхождат жилищата в съответните райони. Извън това, два пъти месечно, миналият петък също беше ден, в който разпределени по двама, със заповед на управителя, посещават нередовните наематели, връчват им писма-предупреждения и по този начин мога да кажа, че направихме нещо, което е положително, т.е. увеличихме събираемостта на наемите. Иначе е невъзможно с четирима души да се обходжат ежедневно районите. Когато хората са повече и възможността за увеличение на събираемостта е още по-голяма и това вече е факт и е доказателство, че има резултат и той е положителен.

Фокус: Веднъж годишно се извършва настаняване на нуждаещи се в общински жилища. Периодично „Жилфонд-инвест има акции по принудителното им освобождаване заради натрупани задължения. Колко пъти в годината се случва това?

Илия Михайлов: Трудно е да се каже, тъй като ние пускаме първа заповед на кмета на наематели с натрупани задължения. Това касае онези наематели, които повече от два месеца не са погасили свои задължения към дружеството, ВИК и енергото. Така че зависи колко са нередовните наематели, надвишили срока за погасяване на задълженията. Трудно е да се каже точна цифра. Но при всички подобни ситуации с натрупани задължения за повече от два месеца ние започваме процедурата. Предупреждаваме, в рамките на 30 дни ако те не се издължат, ние пристъпваме към втора заповед на кмета, която вече е принудително освобождаване на жилището.

Фокус: Почти сме в средата на календарната година, има ли такива случаи, които са свързани с принудително освобождаване на общински жилища?

Илия Михайлов: Има такива, да. Това е една процедура, която тече ежемесечно, ако мога да кажа.

Фокус: Успешна ли беше изминалата година за общинското предприятие?

Илия Михайлов: Постигнахме един обем от 1 536 000 лева и една печалба от 54 000 лева. Тя не е твърде голяма, тъй като до миналата година включително ние изплащахме, т.е. погасявахме кредита, който бяхме взели за санирането на двата жилищни блока – „Калиакра 54 – I“ и „Калиакра 54 – I I“. Очакваме тази година печалбата да бъде много, много по-голяма. От там и дивидентът за Община град Добрич ще се увеличи.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА