Илко Стоянов, зам.-кмет: Община Петрич разработва програма за защита от причинени от човека бедствия съвместно с Община Струмица, Република Македония

Илко Стоянов, заместник-кмет по финансите към Община Петрич, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-н Стоянов, с над 300 000 евро Петрич развива туризма в района на Рупите. Разкажете ни повече за проекта.

Илко Стоянов: Проектът е с традиционния ни партньор – Община Ново село. Ние доизграждаме една идея с колегите от Ново село в тази посока, която преди всичко касае изграждането на общи туристически маршрути между двете общини, и точно в това виждаме трансграничния ефект между двете общини. Една от мерките в изграждането на тези маршрути е всъщност поставянето на информационен център, като нашата идея е в едната си част той да бъде като виртуален музей със съвсем съвременните технологии, които се ползват в момента.

Фокус: Можете ли да ни кажете по-подробно как ще бъдат инвестирани тези средства, освен в този музей?

Илко Стоянов: Всъщност това е най-основното, още повече че двете общини имаме и обща туристическа тема, това е Ванга, която е живяла и в Ново село, и в Петрич, и в Рупите. Проектът, макар и да не изглежда толкова обемен, е изключително конкретен и съществен – да се поддържа връзката и взаимодействието между двете общини.

Фокус: Какви са сроковете за реализация на проекта?

Илко Стоянов: Сроковете са съобразно програмата – първо проектът трябва да бъде одобрен, оценен, да подпишем договор и след това периодът на реализация е между 12 и 18 месеца.

Фокус: Освен това разработвате и програма за защита от причинени от човека бедствия. Разкажете ни повече за нея.

Илко Стоянов: Другото ни традиционно сътрудничество е с Община Струмица. Тук отново говорим за Програмата за трансгранично сътрудничество, тоест за взаимопомощта между Република Македония и България. С този проект се цели преди всичко да изградим една връзка за взаимопомощ при евентуално възникнали бедствия, било то зимата или лятото, както и за постоянна взаимопомощ между двете общини, тоест да си помагаме не само българите помежду си, а да си помагаме трансгранично едни на други. Целим да изградим това сътрудничество чрез диалог и приемането на конкретни мерки и програми в тази посока. По-сериозните мерки са свързани със закупуването на високопроходим автомобил, както и оборудване за двете общини – Струмица и Петрич.

Фокус: А каква е стойността на втория проект?

Илко Стоянов: Според бюджета за единия проект за Община Петрич са предвидени около 160 000 евро, както и за другия. Ако разгледаме и сумите за Община Струмица, Република Македония, ще видим, че сумите са същите. Тоест, ако ги разгледаме общо двата проекта за двете общини, ще видим, че са на стойност около 720 000 евро.

Фокус: Има ли други нови проекти, по които работи Община Петрич?

Илко Стоянов: Обичайните социални проекти, които си развиваме – за осигуряване на заетост. Какъвто и проект да има, ние кандидатстваме по него и ни одобряват. Използваме всички възможности за усвояване на средства по европейските кохезионни фондове, като целта ни не е просто да усвоим парите, а да постигаме и ефект за хората.

Натали СТЕФАНОВА