Инж. Атанас Узунов, управител на ВиК услуги-Пазарджик: Музеят на водоснабдяването и канализацията представя и част от историята на ВиК

Пазарджик. Благодаря на МРРБ, че сме част от този проект, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда“, каза при откриването на Музея на водоснабдяването и канализацията, управителят на ВиК услуги – Пазарджик инж. Атанас Узунов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пазарджик. „Чрез тази експозиция ние ще имаме възможност да представим и част от историята на ВиК в Пазарджик. Новото дружество ВиК услуги започна дейността си от преди 5 месеца. Чисто юридически то започна за функционира през ноември 2018 година и наследи старото дружество, което беше повече от 15 години в ликвидация. Има какво да видим като история на дружеството. Експозицията показва пътя на водата. Как я добиваме от природата и след като сме я използвали, как я връщаме обратно в природата. Несъмнено в тази си сложна дейност не мога да не спомена и за съпътстващите проблеми, защото всички знаем колко е амортизирана и стара ВиК инфраструкурата“, каза също Узунов. Той благодари на общините, които инвестират средства в обновяване на тази инфраструкутра и изрази надежда, че МРРБ ще продължи да подпомага общините за изграждането на нова водоснабдителна и канализационна мрежа.

Ваня НИКОЛОВА