Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: До този момент сме предоставили на домакинствата малко над 180 хил. кубически метра дърва за огрев

Инж. Василий Маринковски, началник отдел в Югозападно държавно предприятие, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Инж. Маринковски, колко до този момент са закупените дърва за огрев от Югозападно държавно предприятие?

Инж. Василий Маринковски: Към момента Югозападно държавно предприятие е предоставило на жителите на населените места в региона малко над 180 хил. кубически метра дърва за огрев, както на корен така и за продажба от склад.

Фокус: Има ли все още такива, които са налични в складовете на предприятието?

Инж. Василий Маринковски: Да, разбира се. Освен, че всички горски стопанства имат налични на склад дърва за огрев, Югозападно държавно предприятие от две години е разкрило централни складове за продажба на дърва. Това са на физически лица, които винаги имат количества, които могат да бъдат предоставени. Целта е жителите на населени места, когато искат по-ограничени количества да не правят допълнителни разходи за транспорт, а да си купят кубик или два. През тази година се наблюдава известен отлив на желаещите да закупят дърва за огрев. Само за сравнение за същия период на миналата година, Югозападно държавно предприятие е предоставил с около 20 хил. кубически метра дърва за огрев в повече. Анализът, който направихме показва, че това е така, защото голяма част от домакинствата се ориентират към алтернативни начини за отопление – пелети, газ и така нататък.

Фокус: А може ли да търсим причина за отлива и в по-топлото време?

Инж. Василий Маринковски: Според нашите анализи единствената причина е, че известна част от жителите на по-големите населени места се ориентират към алтернативни начини на отопление, което е съвсем нормално.

Фокус: Какви са цените на дървата, които предлагате?

Инж. Василий Маринковски: Цените са такива, каквито са били миналата година. Ние предлагаме дърва на корен, които хората сами могат да си добиват, също и на склад. Когато са на корен – иглолистните са между 5 и 10 лв., а широколистните между 15 и 20 лв. Когато са от склад – иглолистните са между 28 и 35 лв., а широколистните между 38 и 43 лв. Единствено малко по-високи са цените на Държавно горско стопанство – Благоевград, защото то предлага комплексна услуга, а именно нарязване, нацепване и доставяне на дървата до крайния потребител.

Фокус: Защо е по-добре да си купим готови дърва, а не сами да си ги добиваме?

Инж. Василий Маринковски: Това хората да предпочитат да си купуват дърва, а не сами да ги добиват също е една от тенденциите, които наблюдаваме. Причината е, че за да си добиваш сам дърва трябва да имаш правоспособност или да наемеш човек, който да ги добие. След това трябва да се организира транспорт за тяхното транспортиране. Така накрая се оказва, че не излиза по-евтино от това да си купиш дървата от склад. Затова значително увеличават и броя на хората, които си купуват дърва от склад. Разбира се, в по-малките населени места и отдалечените райони  продължава да се спазва традицията – хората сами да си добиват дърва през есента.

Фокус: В края на нашия разговор да припомним отново за слушателите и читателите ни, че дърва от Югозападно държавно предприятие могат да се купуват целогодишно.

Инж. Василий Маринковски: Да, точно така.

Ливия НИНОВА