Инж. Венцислав Фурлански: Лица, които са ловци и отглеждат прасета, трябва или да  премахнат домашните си животни, или да не ходят на лов, за да се ограничи разпространението на чума

Във връзка с превантивните мерки, предприети на територията на област Смолян срещу разпространението на африканска чума, опасността от заразата и възможните преносители, Радио „Фокус“ – Смолян разговаря с директора на Регионална дирекция по горите – Смолян.

 

„Фокус“: Инж. Фурлански, какви превантивни мерки се предприемат от страна на Регионалната дирекция по горите във връзка с разпространението на африканската чума сред дивите прасета?

Инж. Венцислав Фурлански: Взети са множество превантивни мерки срещу разпространението на африканската чума. В момента се изграждат ями за отпадните продукти, площадки за първична обработка на дивеча и докато тези съоръжения докато не бъдат изградени изобщо не се коментира откриване на лова. Дали сме срок до 25 септември, а очакванията са това да се случи по-рано и те да бъдат готови още на 15 септември. Искаме първо да се изградят ямите. Те се изграждат от лицата, които стопанисват дивеча, държавни ловно-стопански райони, ловните сдружение с ловните дружинки по места. В района на Ловно сдружение – Девин са почти готови с изграждането на тези ями и пунктовете за първична обработка на дивеча, а целта е да не се разпространяват никакви отпадни продукти. Всичко ще бъде слагано в ямите, месото ще бъде съхранявано там до излизане на пробата и след като бъде готова тя то да бъде разделяно както си е традицията и да бъде споделяно между самите ловци. Повечето дружинки имат изградени бази и места, в които да осигурят това съхранение. За пробити всичко е добре регламентирано, ясно е на всички, които предоставят проби, няма промяна, извърши се и обучение за вземане на пробите.

„Фокус“: Как точно се разпространява заразата и как хората могат да предотвратят разпространяването й?

Инж. Венцислав Фурлански: Всички тези обучения са направени, но трябва да бъде спазвана много добра лична хигиена. На много места се отглеждат домашни свине в така наречените задни дворове. Не бива човек да се мисли, че африканската чума ще се разпространи само от дивите свине. Най-големият разпространител е човекът. Чрез своите дрехи, обувки, автомобили, както и с отглеждане на домашни свине, опасността от разпространяване на заразата е огромна. Лица, които са ловци и отглеждат прасета, трябва да се лишат от едно от двете – или да си премахнат домашните животни, или да не ходят на лов, защото тогава разпространението става много бързо и се затваря веригата домашни-диви свине. Разпространяването става много бързо и на голямо разстояние. Това не става със самият преход на дивите свине и заразяване на една популация с друга, това става с човешка намеса. Навлизане, гостуване в съседна държава, ловци, които са по линия на организирания ловен туризъм ловуват с едни дрехи и идват тук с тях, но повечето стават чрез домашните свине. Трябва да се поддържа много висок санитарен контрол. Ние, които отговаряме за стопанисването и ползването на дивата свиня ще направим всичко необходимо, за да ограничим заразата, но трябва и домашните свине да се поставят под карантина, за да не се разпространи тази зараза. Вчера е заседавал кризисния щаб, който е към Изпълнителна агенция по горите и очакваме да изпратят протоколът с подробности, за да се видят допълнителните мерки, които са набелязани от тяхна страна, но като цяло най-големият проблем е човешкият фактор. Не е само дивата свиня, има и хищници и затова е важно отпадните продукти да се съхраняват в тези ями и затова се държи те да бъдат изградени и след това да се предприемат каквито и да е действия по разрешаване на ловуване. Докато това не е спазено, ние не можем да имаме никакви претенции за разрешаване на лова. Има изисквания, които трябва да бъдат спазени.

„Фокус“: Има ли реална опасност от разпространението на африканската чума на територията на област Смолян?

Инж. Венцислав Фурлански: Заразата не е далече, хубаво е, че имаме граници, които са автомагистрали и ограничават движението на дивеча, но проблемът е в хората и хигиената, която се спазва от тях. Има огромни свинекомплекси в България, в Смолянска област няма такъв комплекс, но щетите ще са огромни – имаме ли едно заразено животно, трябва да се унищожават всичките във фермата. Хората в големите свинекомплекси са въвели много строг пропускателен режим, всичко се дезинфекцира и трябва тук ловците с наше съдействие при предприемане на преходи и идване от съседни райони да се спазват дезинфекция. Знае се с какво трябва да се третира, за да бъде извършена дезинфекцията. Аз нямам притеснения, че ще се пренесе заразата от животните, а от хората, ако не се спазва необходимата превенция. Има огнища на разстояние от 200-300 км и повече и пренасянето става чрез хората с животински продукти и фуражи. Проблемът е като има по дивите и домашните – дано да няма по нито едни от тях. Проблемът е много сериозен, при дивите прасета смъртността е на 90 %.

„Фокус“: Каква е в момента популацията на дивя свиня в Родопите?

Инж. Венцислав Фурлански: В момента популацията на дивата свиня е много стабилна. През последните години имаше увеличение и има много добри запаси, които са близки до допустимите. Целта ни е да смъкнем запаса под минималния. Средно за Смолянска област е 0,8 на 100 хектара, трябва да ги докараме до 0,5. Тогава рискът от разпространение е сведен до минимум и това става чрез отстрел и ползване на дивеча. За целта разрешителните за индивидуален лов са намалени на една символична цена от 1 лв., а на груповият лов са запазени такива каквито са и това има за цел да подпомогне отстрела. Ние тук нямаме някакви високи запаси както и в Северна България – там допустимите запаси са по-високи. Ако имаме по домашните свине констатирана африканска чума и спазваме необходимите санитарни изисквания не би трябвало да я пренесем на дивите. Проблемът е от домашните като се пренася на дивите. Домашните свинеферми се разглеждат като едни затворени комплекси и връзката между тях се осъществява по два начина – чрез човешка намеса – фуражи и присъствие на хора от едно място на друго и ако имат някакъв допир тези животни ако бъдат отглеждани на свобода. В Странджа източнобалканската свиня се отглежда пасищно. Предприети са действие от страна на БАБХ тези животни да се отглеждат само  и единствено в затворени комплекси. Това е големият проблем и там е проблемът – връзката на дива свиня с източнобалканската. При нас в област Смолян няма пряк допир между дива и домашна свиня, тъй като те не обитават едни и същи места. Проблемът е по Черноморието, Северна и Източна България и ако не се ограничат и не се вкарат в свинекомплекси от затворен тип, опасността от разпространение в този район е огромна. Това е причината най-напред там да са констатирани огнища на африканска чума.

Нели ГЕРГЬОВСКА