Инж. Венцислав Фурлански, Регионална дирекция на горите – Смолян: 17 721 проверки са извършени през 2018 г., съставени са 74 акта за нарушения

През 2018 г. общият брой на извършените проверки от служителите на Регионална дирекция на горите – Смолян е 17 721. Това каза на пресконференция по повод Седмицата на гората директорът на РДГ – Смолян инж. Венцислав Фурлански, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. 1945 от проверките са в обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, 6027 са в сечища, 4674 са на  превозни средства. Проверени са 3727 ловци, 53 риболовци и 1601 други физически лица. През 2018 г са извършени и съвместни проверки с РД „ПБЗН”, с ОДМВР – Смолян, с НАП и Инспекцията по труда, допълни инж. Фурлански.

Той уточни, че броят на актовете за установяване на административни нарушения при проверките е 74, които са съставени от служители в горския сектор/служители на РДГ Смолян и ТП ДГС/ДЛС в териториалния обхват на РДГ/. Три от актовете са за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча, а останалите 71 са за нарушения на Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба. Констатираните нарушения с констативен протокол, без съставени актове са 40 за нарушения с неизвестен нарушител и 17 за нарушения с известен нарушител, поясни инж. Фурлански.

„Разпределението на съставените актове за нарушения по собственост на горските територии са 26 в държавни горски територии и 3 в горски територии, собственост на физически и юридически лица. По съставените актове са издадени 48 наказателни постановления, като едно е обжалвано и е потвърдено от съда, а са прекратени 6 административно-наказателни преписки,  поради допуснати материално-правни и процесуално-правни пропуски при съставянето на актовете. По останалите актове следва издаване на наказателни постановления в законноустановения шестмесечен срок“, посочи инж. Фурлански. Той уточни, че за 2019 г. до настоящия момент са съставени 13 акта за установяване на административни нарушения, като един е по Закона за рибарството и аквакултурите, а останалите 12 са по Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба.

Нели ГЕРГЬОВСКА