Инж. Вера Станишева, ЮЗДП: Гората трябва да се пази, защото тя е като човек – расте и диша

На 21 март се чества световния ден на гората. Той се отбелязва от 1972 година в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите. В интервю за Радио „Фокус“ – Пирин инж. Вера Станишева, началник отдел „Възобновяване на горите“ към Югозападно държавно предприятие разказва повече за това какво е значението на горите и как трябва да ги опазваме.

Фокус: Инж. Станишева, днес отбелязваме Световния ден на гората. В тази връзка кажете ни защо това природно богатство е важно за нас?

Инж. Вера Станишева: Горите са извор на чист въздух, вода и много природни дадености за хората. Те имат рекреационни и защитни функции срещу ерозия и порои, както и много други защити.

Фокус: А за какво допринасят съществуващите гори – имам предвид както в екологичен, така и в икономически аспект?

Инж. Вера Станишева: Както споменах и преди малко – те спомагат за по-чист въздух. Отделно от това горите имат стопанска функция. В тази връзка много от горите, които създаваме ние са именно с такава функция, тоест дървопроизводителна. Рекреационната функция на горите също е много важна. Това всъщност представлява функция, свързана с хората, които могат да отидат на почивка сред природата. Водоохранните функции пък се използват за защита на водоохранните зони в горите.

Фокус: Как всъщност се опазва една гора?

Инж. Вера Станишева: Гората се опазва като се пази. Тя е като човек – расте, диша. Има ѝ една пределна възраст, в рамките на която трябва да се отгледа. След което – когато започне да изсъхва, тя се отсича, а на нейно място се създава нова гора. Важно е да отбележим, че в нейния процес на растеж не трябва да нарушаваме нейната цялост, трябва да се грижим за нея. Най-важното е да не позволяваме на бракониерите да я секат. В най-общи линии това представлява грижата за гората.

Фокус: Какъв е процесът, който се случва при възобновяването на горите, които са пострадали заради болести или пожари?

Инж. Вера Станишева: Нещата са различни. Когато гората е пострадала от болести, то важно е да отбележим, че не всички дървета се разболяват. Затова ние махаме болните дървета, но на терена си остават здравите, които пускат своите семена и гората по-лесно се възобновява. Но при един пожар от първостепенно значение е нашата роля като лесовъди. Причината е, че в повечето случаи говорим за много големи площи, които са били опожарени, както например при пожарите от 2017 и 2018 година. Тогава опожарени бяха много големи площи и на тях няма останали нито едно живо дърво. В тази връзка бе извършена сеч, а след това трябва да залесим площите, за да може по-бързо да се възстановят тези гори.

Фокус: Има ли българинът култура по опазването на горите, с оглед на това, че ѝ преди с Вас сме говорили за това, че по-голяма част от пожарите в горските територии възникват заради човешка небрежност?

Инж. Вера Станишева: Права сте, дори наблюдаваме подобно нещо в последните около 10 дни. Колегите ми непрестанно се борят с овладяването на пожари, което си обясняваме с това, че по-рано настъпи топлото време и хората започнаха да палят стърнища. По този начин предизвикват пожари. За съжаление малка част от зрялото българско общество има култура по опазването на горите. Другите смятат, че всичко е в техните ръце, казвайки, че ще запалят един огън, а след това ще го загасят, но в момента, в който задуха вятър, нещата излизат извън контрол. Тогава отново трябва да се намесваме ние лесовъдите, за да се потуши пожара.

Фокус: Какво е необходимо да се направи повече за възпитаване на култура у хората, по отношение запазването на горите?

Инж. Вера Станишева: Както много пъти съм казвала най-важното е да се работи с младото поколение, защото те са бъдещето. Хора, които вече са „пречупени“ след 40 – 50 годишна възраст вече имат свои, утвърдени виждания за живота, поради което е много трудно да се промени мисленето им. Докато децата, които растат са като книга – тях лесно можем да възпитаваме в любов към природата и гората. Тогава вече нещата ще се променят. Може да не е утре, но ще се случи. Така в бъдеще нашите поколения ще бъдат облагодетелствани.

Фокус: В тази връзка какво правите Вие от Югозападно държавно предприятие по отношение възпитанието на децата в любов към природата?

Инж. Вера Станишева: Едно от нещата е, че обучихме доста колеги да работят с деца или така наречената горска педагогика. Освен това непрекъснато, целогодишно провеждаме мероприятия. Дори днес имаме залесяване на смърчово дърво, което е подарък от Югозападно държавно предприятие за 3 ОУ „Димитър Талев“ – Благоевград. То се засажда в двора на учебното заведение от 2 „В“ клас. По този начин децата ще честват Световния ден на гората. Това всъщност е показателно за нашата работа. Тези деца, които са 2 клас още от сега преподавателите и ние ги възпитаваме да обичат природата.

Фокус: Колко всъщност като декари са горите в Югозападна България?

Инж. Вера Станишева: На територията на предприятието са общо 9.4 млн. дка гора, от които държавните горски територии са близо 7 млн. дка.

Фокус: Които ние трябва да пазим със сигурност.

Инж. Вера Станишева: Да, точно така. Ние трябва да ги пазим, да се грижим за тях и да ги възстановяваме и възобновяваме където е необходимо.

Фокус: За вас гората е…?

Инж. Вера Станишева: Живот.

Фокус: В световния ден на гората – какъв е вашият апел към хората?

Инж. Вера Станишева: Моят апел към хората е – бъдете повече човеци, обичайте себе си, защото човек, който обича себе си, обича ѝ природата. Бъдете здрави.

Ливия НИНОВА