Инж. Вера Станишева, ЮЗДП: Пожарът между Симитли и Кресна от 2017 г. бе една екологична катастрофа

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин Пожар Кресна 2017 г.

Инж. Вера Станишева, началник отдел „Възобновяване на горите“ в Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП), в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Инж. Станишева, на 24 август се навършват точно 2 години от големия пожар, който бушува на територията на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП)  и Област Благоевград, възпламенил се от района на село Мечкул и стигнал до Кресна. Първо ще ни припомнете ли какво точно се случи и колко време отне неговото потушаване?

Инж. Вера Станишева: На този ден към нашите екипи, които дават дежурства по опазване горите беше подаден сигнал за пожар, който се е възпламенил в района на симитлийското село Мечкул. Тогава служителите на Държавно горско стопанство – Симитли веднага тръгнаха към мястото, но силния вятър така разгоря пожара, че той се разрасна до толкова, че достигна до района на Стара Кресна, а накрая отиде и до село Влахи. Тази огнена стихия, този огнен ад, който беше огромен по мащаби и труден за потушаване, вилня повече от седмица. Пожарът се разгоря на 24 август и бе потушен на 31 август. След първоначалното потушаване се получи и ново разгаряне, което бързо бе овладяно. Над 500 служители на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) участваха в гасенето на пожара. Акцентирам на тази цифра, защото тогава по медиите се споменаваше основно, че огнеборците са пожарникари, военни и доброволци. А нашите горски служители не се споменаваха, затова искам да подчертая, че всъщност на терен бяха 500 горски служители. Същите те денонощно даваха дежурства и гасяха пожара, благодарение на което се справиха с огнената стихия.

Фокус: Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) започна дейностите по възстановяването на щетите от пожара мигновено след неговото потушаване. Към днешна дата каква е Вашата равносметка?

Инж. Вера Станишева: Равносметката ни е, че вече близо 2 000 дка от опожарените територии са залесени с финансиране, получено по линия на еврофондове, средства от компенсаторно залесяване, от стопанската дейност на предприятието. Към момента сме предвидили още 3 500 дка ново залесяване, което означава, че работим много активно по производството на фиданки, по почвоподготовката и по финансирането на тези дейности.

Фокус: Може ли вече с точност да кажем колко време ще отнеме цялостното възстановяване на горските територии и как върви развитието на вече засадените фиданки?

Инж. Вера Станишева: След направената инвентаризация и освобождаването на площите грубо около 6 000 – 7 000 дка ще бъдат залесени, защото другите засегнати площи се възстановиха частично. Ако в последствие се получи вторично изсъхване на горите, то площите отново ще бъдат освобождавани и залесявани. Времето, което ще ни е необходимо е поне 3 – 4 години. Давам по-дълъг срок, въпреки нашата интензивна дейност, защото все пак е добре да имаме и някакъв аванс. Важното е да подчертаем, че се работи сериозно, така че ще възстановим засегнатите гори.

Фокус: Пожарът бе определен като екологична катастрофа за Югозападна България заради мащабите, но и заради нанесените щети. Реално какви поражения нанесе той върху екосистемата ни?

Инж. Вера Станишева: Разбира се, че в случай говорим за екологична катастрофа, защото пожара засегна огромна територия, населяване с дървета, растения, животни. При огнената стихия бяха унищожени редки видове птици, дребни и едри бозайници, земноводни. Отделно от това бе погубен и трудът на лесовъдите, които са работили са създаването на тези гори и то в продължение на 50 – 60 години. Все пак нека не забравяме, че преди това на мястото не е имало гори. Там са били изсечени територии и голи баири.

Фокус: Основната версия, по която се работи за възникването на пожара е „човешка небрежност“. В тази връзка може ли да кажем, че през последните 2 години, благодарение на усилията, които полагате от предприятието – хората са станали по-предпазливи? Тук мисля си е мястото да споменем и малко повече за дейността, която развивате по отношение възпитанието на младото поколение – да обича гората, но и да пази това наше голямо природно богатство.

Инж. Вера Станишева: Нашето отношение по опазването на гората е много сериозно. Работим усилено с местното население, а колегите непрекъснато се срещат с пастири и хора, които има дейности в горите. Същите те подписват и декларации, свързани с правилата за работа и опазване на горите. Отделно в медиите често пускаме информации за това, че горите трябва да се пазят. Отправяме и специални апели към туристите, които посещават горите – да не палят огън на нерегламентирани за това места, а да използват обособените зони. По отношение младите хора, то мога да кажа, че с тях реализираме обучителните интерактивни игри, чрез които ги запознаваме по-подробно с дейностите на лесовъдите и ги възпитаваме да обичат и пазят природата.

Фокус: Извън темата за пожара, но и не съвсем ми се иска да поговорим повече и за производството на контейнерни фиданки, което Югозпадно държавно предприятие (ЮЗДП) започна. Как върви там процеса, какво се случва и какви резултати вече имате?

Инж. Вера Станишева: Производството на контейнерни фиданки започнахме през месеците март и април тази година. Към момента вече сме много доволни от резултатите, защото за четири месеца имаме сериозно количество контейнерни фиданки, по-голямата част, от които са предназначени за залесяване именно в района на пожара между Симитли и Кресна и по-конкретно в Кресна. До сега имаме произведени над 500 000 фиданки от дъб и черен бор, които са подходящи точно за тези местораствания.  Мога да кажа, че са доста жизнени и вече са около 20 см. През есента на тази година или през пролетта на 2020 г. ще бъдат готови за залесяване. С нетърпение очакваме да започнем залесителните мероприятия, което ще се случи след месец октомври. Работим активно и ще слагаме и други видове. Хубавото е, че вече споделяме нашия опит със студенти от Лесотехническия университет. При нас на посещение идваха и колеги от други държавни предприятия. Определено мога да кажа, че работим с голямо желание по отношение производството на контейнерни фиданки.

Фокус: А можем ли да кажем, че това всъщност е бъдещето – производството на контейнерни фиданки и тяхното залесяване?

Инж. Вера Станишева: Да, за нашите условия мисля, че това е бъдещето, защото е доказано, че контейнерните фиданки имат една стабилна коренова система, която може да се мести, където е необходимо да се залеси. Фиданката с гол корен не винаги има шанс да се прихване. Там шанса е около 70 %, докато при контейнерните фиданки шансът за прихващане е над 90 %.

Ливия НИНОВА