Инж. Виолета Илиева, РУО-Бургас: Предстоят незабавни проверки за задължителното вписване на отсъствията на учениците

За новата учебна година Радио „Фокус“-Бургас разговаря с инж. Виолета Илиева, началник на РУО-Бургас.

 

Фокус:  Г-жо Илиева, пред прага сме на поредната нова учебна година. Колко са първокласниците в област Бургас?

Инж.Виолета Илиева: За тази учебна година броят на първокласниците в област Бургас е 4 429 според последното преброяване, което беше в понеделник. Първокласниците в Община Бургас са 2132-ма. Вече има зададени въпроси защо миналата година в Община Бургас са били малко повече, но такива са конкретните данни, такива са демографските дадености. Първокласниците са толкова, колкото са влезли в училище в момента. Очакваме нови семейства, които пристигат в Община Бургас, а и не само, но и в цялата област, за да живеят и работят. За всички тях са осигурени места в училище. Община Бургас има много добра система за класиране на ученици в първи клас . Това е електронната система, която вече се ползва и в други общини, така че има свободни места за първокласници почти във всеки район на града.

Фокус: Ще има ли училища, които няма да успеят да формират заложените паралелки?

Инж.Виолета Илиева: Не. Към момента всички училища, които са подали училищен прием за първи клас, са реализирали своя прием. Този реализиран прием е плод на едно предварително планиране още от месец март. Всички директори във всички общини на свои оперативни срещи сме обсъдили какъв да бъде броят на първокласниците във всяко едно училище, като имаме предвид както данните от  ТД ГРАО, така и данните за физическата среда в училище, тъй като предстои излизане на стандарт на МОН, който да регламентира квадратните метри, кубичните метри, които са необходими за здравословното пребиваване на всеки  ученик в училище, така че отново сме имали предвид да не се концентрират много деца в едно училище. Имам предвид интереса към по-големите централни бургаски училища, тъй като в предстоящата година и следващата такава училищата трябва плавно, постепенно да  преминат към едносменен режим на обучение, което трябва да ни принуди да предприемем мерки тези училища, които се намират две в една сградата, както и по-големи училища от 800-900 ученици и учат на две смени, да се направи всичко необходимо, да се направи такава организация в предстоящите няколко години, за да може учениците да учат само в една смяна. Това е според Закона за предучилищно и училищно образование.

Фокус: Има ли населени места в областта, където драстично е намалял броят на първокласниците?

Инж. Виолета Илиева: Данните показват, че броят на първокласниците там, където е намалял е в рамките на паралелка- паралелка и половина ученици, така че не мисля, че това се отразява много пагубно върху развитието на училището, както и върху педагогическите специалисти, които работят в училище. В една паралелка могат да се обучават средно 22 деца в първи клас.

Фокус: Колко учители са ангажирани в учебния процес и липсват ли специалисти?

 Инж. Виолета Илиева: Винаги в началото на учебната година положението с педагогическите специалисти е един от най-важните въпроси за всеки  един директор на училище и на детска градина, тъй като те са работодатели на учителите и те самите назначават своя педагогически персонал, имайки предвид, че много от договорите на учителите са прекъснато през летния период, сега започва назначаването на педагогически специалисти. На сайта на Регионално управление на образованието всеки един ,който се интересува, може да види обявите за работните места. През изминалата седмица бяха около 150, но вече значително намаляват, тъй като наближава 15 септември и почти всички свободни места вече са запълнени. Прави ми впечатление, че в приемните дни идват много млади специалисти с нулев трудов стаж , току-що завършили студенти, които изявяват желание за започване на работа в училище и дори нямат  претенции да бъдат в града, съгласни да работят и като възпитатели и в близките селища на общинските центрове.

Фокус: Кои са предизвикателствата, които стоят пред педагозите за тази учебна година след въвеждането на Закона за предучилищно и училищно образование?

Инж. Виолета Илиева: Новият Закон влезе в сила миналата година и определени дейности от него навлязоха миналата учебна година. През учебната 2017/2018 година Законът навлиза в по-голямата си сила в действие, с повече разпоредби. Имаме нашите мнения и становища относно много текстове и разпоредби в Закона. С някои от тези текстове сме съгласни, определени текстове смятаме, че подлежат на ревизия и това ще го направим като предложение до Народното събрание. В момента текат и много нормативни промени в много от наредбите, които съпътстват цялата нормативна уредба и доуреждат въпросите, които са поставени в Закона за предучилищно и училищно образование. Това е един съвсем нов Закон и той променя изцяло визията на училищата. Трудното е, че едновременно през изминалата година се работеше  и по Закона за народната просвета, и по новия Закон за предучилищно и училищно образование. Дейностите са изключително  много и са изключително различни- нови учебници, нови учебни съдържания, но за тази учебна година като че ли най-голямото предизвикателство ще бъде насочено към въвеждането в сила и постигане на добри резултати на механизма за обхващане и задържане на децата в предучилищна и училищна възраст. В областта са формирани 55 екипа с 620 специалисти от различни държавни структури. Освен учители и директори експертите от РУО, са включени представители на МВР, на Агенцията за социално подпомагане, медиатори, представители на гражданското общество, които всички заедно в екип, трябва в най-кратък срок поне до края на месец септември да обходим тези деца и ученици, които не са били обхванати през миналата учебна година, както и има данни, че има деца, които не са обхванати и по-предни години в училищното образование. Всичко това ще има за цел да обхване учениците, да повишим образователните им резултати, като същевременно се намали броят на преждевременно напусналите образователната система, тъй като е установено с анализи, че в момента неграмотността на учениците е в степен по-голяма отколкото ни се иска да бъде.

Фокус: Голям ли е процентът на тези ученици?

Инж. Виолета Илиева: Процентът е голям. Ние имаме списъците на всяка община от ГРАО. Създадените екипи в Регионалните управления работят, дори и в момента са на терен и от всяка община, на всяко дете по постоянен адрес е съставен протокол, което представлява личните данни на ученика и срещу всеки ученик експертът, който посещава дома, отбелязва реквизитите, които са попълнени в този протокол. Много голям проблем е скритата непосещаемост в учебните заведения. Досега учителите, за да запазят делегирания бюджет, не винаги отразяваха отсъствията на учениците, но от началото на тази година предстоят и са планирани незабавни проверки от РУО, МОН, от общините за задължителното вписване на отсъствията. За тези родителите, които умишлено не предоставят достъп до училище, ще бъдат отнемани социалните помощи. Ние сме отправили искане към депутатите от Народното събрание за налагане на по-категорични мерки на такива родители, които съвсем съзнателно задържат децата си вкъщи.

Мария РУСЕВА