Инж. Виолета Илиева: Средният брой точни по български език  и литература за областта е 48,59, а по математика е 39,20 точки

За резултатите от Националното външно оценяване през 2018 г. и кои са най-предпочитаните училища след седми клас Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с инж. Виолета Илиева, началник на Регионално управление на образованието –Бургас.

 Фокус: Г-жо Илиева, вече са  обявени резултатите от Национално външно оценяване в цялата страна. Какви са те в Област Бургас?

Виолета Илиева:  За тази година различното е, че класирането ще бъде в точни. Изключение прави първият модул по двама учебни предмета, които се включват като оценки в дневника на класа.

Ако трябва да направим класация отново на училищата, които са класирани на първите места по математика на първо място е Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, Първо частно основно училище, ОУ „П. К. Славейков“,  СУ „Димчо Дебелянов“,  ОУ „Климент Охридски“, ОУ „Братя Миладинови“, „ОУ „В. Априлов“, ОУ“ П. К. Яворов“ и училище „Антон Страшимиров“. По български език  първите две места са същите, на трето място ОУ „Климент Охридски“, ОУ „П.Р. Славейков“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, следвани от ОУ „П. К. Яворов“  и  ОУ „Братя Миладинови“.

Това са почти същите училища като други години, които просто си разменят местата в челната десятка.

Фокус:  Колко са отличниците?

Виолета Илиева:   Има 8 деца от ПМГ „Никола Обрешков“ , които са с максималния брой от 100 точки, което е изключително похвално и е много високо постижение. По български език и литература няма дете, което да е максималния брой точки, но ученик от ОУ „Братя Миладинови“ е с 98 точки.

Средният брой точни по български език  и литература за областта е 48, 59, а по математика е 39, 20 точки.

За община Бургас средният брой точки е значително по висок. По български език и литература е 57, 31 точки, а по математика – 47, 10.

Класирането на учениците ще бъде в точки, като оценките им от Свидетелството за завършено основно образование ще се трансформират в оценки, съгласно Наредба 11.

Преди всичко трябва да се внимава при подреждането на желанията в заявленията, за да не съжаляват след това учениците за посочения избор.  От тази година заявленията ще се подават във всяко училище, което издава удостоверения за завършен седми клас и се надяваме нито едно дете да не остане без подадено заявление за участие в класирането.

 Фокус: През годините, кое училище се е отличило като най-предпочитано от учениците след седми клас?

Виолета Илиева: Трудно може да се отличи такова училище. Има семейни такива, в които са завършили дядото и бащата например и се държи да бъде завършено и от детето.

Има и такива училища, които са модерни през различните години. Но тези, които първи правят прием още на първото класиране от профилираните гимназии са ПМГ, Английската и Немската гимназии, Гимназията по романски езици и Руската гимназия.

От професионалните са Търговската, Гимназията по туризъм, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия.

Ние сме предложили в план-приема различен набор от специалности, така че да можем да удовлетворим исканията на родителите  и потребността от кадри за местната икономика и се надяваме всички паралелки да бъдат запълнени и всяко дете да намери най-желаното за него училище и най-желания профил и професия.

Фокус: Докъде стигнаха нещата с кандидатстването за иновативни училища?

Виолета Илиева: В момента сме на етапа, в който Министерски съвет трябва да  ги одобри. Всички училища, които са подадени от област Бургас са 19 на брой и всички са получили висока оценка. Те вече са включени в списъка на постановлението на Министерския съвет. Чакаме последното утвърждаване.

 

Веселина НИКОЛОВА