Инж. Владислав Георгиев ДГС – Варна: Най-много незаконна сеч установяваме на границите с ромски махали

снимка: pixabay.com

Зам.-директорът на Държавното горско стопанство във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Инж. Георгиев, какво е в момента търсенето на дърва за огрев, на какви цени се предлагат тази година?

Инж. Владислав Георгиев: Горско стопанство – Варна започна кампанията за снабдяване с дърва още през април. Към настоящия момент, голяма част от заявленията, подадени към нас са удовлетворени. Цената на един кубик дървесина от временен склад в гората, съгласно утвърден ценоразпис, е 49 лева без ДДС. Към тази цена не са включени разходите за транспортно-разтоварни дейности до крайния адрес на доставка.

Фокус: Т.е. с колко се оскъпява услугата до крайния потребител?

Инж. Владислав Георгиев: Обикновено частниците, които извършват такива услуги, вземат още около 20 лева. Така крайната цена, с която Горското стопанство доставя е в размер на близо 79 лева.

Фокус: А за какво трябва да следят потребителите при закупуването на дърва за огрев?

Инж. Владислав Георгиев: Задължително всеки, който си купува дърва за огрев трябва да обърне внимание дървата да са маркирани със съответния тип контролна марка. Ако се вземат директно от горско или ловно стопанство, трябва да има контролна горска марка. Тя представлява шестоъгълен печат с абревиатура, включваща буква и четирицифрен код на служителя. Ако дървата се вземат от склад за продажба на дървесина или от така наречените борси по градове и села – трябва да има експедиционна марка. Тя трябва да е в триъгълен вид. Задължително всяка една дървесина, независимо от това, къде е закупена, трябва да е придружена с превозен билет, доказващ законния й произход.

Фокус: От април досега, колко молби за снабдяване с дърва за огрев са били подадени до Вас?

Инж. Владислав Георгиев: Приблизителният брой на домакинствата, които сме снабдили с дърва е 1400. Общото количество е малко над 9000 кубика.

Фокус: Как се осъществява контрола по отношение на добиването на дървата за огрев, незаконната сеч, има ли установени нарушители и какви са глобите?

Инж. Владислав Георгиев: Глобата за физическо лице е от 50 до 3000 лева, а за юридически – от 100 до 5000 лева. Тези санкции се налагат както за незаконна сеч, така и за извозване, товарене, транспортиране, разтоварване, придобиване, съхраняване, преработване с неправомерно добита дървесина. Апелираме гражданите ако имат съмнения за нередности да сигнализират на тел. 112. Служителите на Горското стопанство ежедневно извършват контрол и охрана на горските територии. Отделно имаме и мобилен контролен екип, който ежедневно, само с охрана и проверки на нередности се занимава. Всеки месец по график се извършват и масови проверки, екипи от две или три стопанства отиват в съседното и извършват проверки за съхранение. Правят се обиколки на горските територии за незаконна сеч. Обикновено това се прави в територии с по-голяма концентрация на нарушения. Обикновено те са в границата с ромските махали. Но с годините техните набези намаляват.

Диана СТОЕВА