Инж. Владислав Георгиев, ДГС – Варна: Сребролистната липа е най-често срещания вид липа на територията на горското стопанство

Инж. Владислав Георгиев, зам.-директор на Държавно горско стопанство – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Инж. Георгиев, какво количество липови дървета има на територията на горското стопанство?

Инж. Владислав Георгиев: В територията на Горско стопанство – Варна се срещат три вида липи – дребнолистна, едролистна и сребролистна. Като сребролистната липа е с най-висок процент на разпространение на територията на стопанството или заема 357.3 хектара от територията на стопанството или образува 1.5%.

Фокус: Какво е специфично за този вид липа?

Инж. Владислав Георгиев: Ами във времето тя е предпочита за залесяване в горските територии, тъй като тя е най-сухоустойчивият от трите вида. Издържа на дългите засушавания през летните месеци и поради тази особеност в течение на годините предимно с този дървесен вид се е залесявало на територията на Горско стопанство – Варна.

Фокус: Залесявали ли сте с липи през последните години?

Инж. Владислав Георгиев: Ами не, в последните години с липа не се е залесявало. Като цяло тя навремето се е използвала за залесяване в райони, където почвата е предимно съставена от пясъци, има силно засушаване. В момента предимно залесяваме с дъбова местна растителност.

Фокус: Какви грижи изискват липите? Трудно ли се гледат?

Инж. Владислав Георгиев: Като цяло не само за липата, ами за всички дървесни видове основни лимитиращи фактори това са водата и топлината. Сребролистната липса, за нея да говорим по специално. Тя е невзискателен дървесен вид. Вече както всяка една нормална култура от годината на създаването си трябва да се отглежда. Това отглеждане предимно представлява окопаването, като вече в зависимост от годината, от възрастта на културата и окопаванията варират. Пример, при едногодишна култура трябва да се окопава 3 пъти, при двугодишна два пъти, а при  тригодишна един път. Това е по-специфичното отглеждане на нашите горски култури – окопаването, за да се справим с нарастващата тревна растителност и докато са в млада възраст трябва да се правят тези лесокултурни дейности, за да тревата и други бързорастящи храстови видове да не заглушат растенията и да се даде шанс за по-голяма прихващаемост и по-силен растеж.

Фокус: Започва цъфтежа на липите. Имате ли констатирани нарушения при събирането на липов цвят на територията на горското стопанство?

Инж. Владислав Георгиев: Предвид това, че липата не е широко разпространен вид за нашето стопанство и за късмет нямаме нашествие от нарушители, които масово да берат цветовете. Но да ви кажа липата е ценно дърво. Освен за производство на чай, тя се използва и за лечебни цели, както знаете тя е силно медоносно растение. Има производство и на висококачествен мед. Но мога да ви споделя какви са глобите, за хора, които нерегламентирано берат липов цвят. За физически лица са от 50 до 3 000 лв., а за юридически лица е от 100 до 5 000 лв. съгласно разпоредбите на Закона за горите.

Фокус: Искате ли да допълните нещо?

Инж. Владислав Георгиев: От трите вида липи най-рано започва да цъфти едролистната липа, считайки, че това започва от средата на юни, като две седмици след това започва цъфтежа на дребнолистната липа и най-накрая от вече първата седмица на юли нататък започва и цъфтежа на сребролистната липа. Тоест последователността е – най-рано едролистна липа, по средата е дребнолистна липа и най-късно цъфтящата е сребролистната липа, която е и най-често срещания дървесен вид на територията на горско стопанство – Варна.

Бояна АТАНАСОВА