Инж. Владислав Георгиев, ДГС – Варна: Сребролистната липа заема 357.3 хектара от територията на стопанството и е най-разпространеният вид

Сребролистната липа заема 357.3 хектара от територията на стопанството и е най-разпространеният вид. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Варна зам.-директорът на Държавно горско стопанство – Варна инж. Владислав Георгиев. Трите вида липи, които се срещат на територията на Североизточно държавно предприятие – Варна са дребнолистна, едролистна и сребролистна липа. По думите на инж. Георгиев, 1.5% от територията на горското стопанство са залесени със сребнолистна липа, тъй като тя е най-сухоустойчивият от трите вида. „Ами във времето тя е предпочита за залесяване в горските територии, тъй като тя е най-сухоустойчивият от трите вида. Издържа на дългите засушавания през летните месеци и поради тази особеност в течение на годините предимно с този дървесен вид се е залесявало на територията на Горско стопанство – Варна“, заяви инж. Георгиев. Той поясни, че за всички дървесни видове основни лимитиращи фактори са водата и топлината. „Сребролистната липса е невзискателен дървесен вид. Вече както всяка една нормална култура от годината на създаването си трябва да се отглежда. Това отглеждане предимно представлява окопаването, като вече в зависимост от годината, от възрастта на културата и окопаванията варират“, каза още експертът. Той посочи, че при едногодишните култури окопаването трябва да се извършва 3 пъти в годината, при двугодишните – два пъти, а при тригодишните – един. Инж. Георгиев обясни, че целта на окопаването е да справи с нарастващата тревна растителност, която може да задуши младата фиданка и да попречи на нейната прихващаемост.

Бояна АТАНАСОВА