Инж. Георги Георгиев, кмет на Дългопол: Над 10 млн. лева е бюджетът на общината за 2018 година

Инж. Георги Георгиев, кмет на Община Дългопол, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Инж. Георгиев, каква бе 2017-та година за община Дългопол?

Инж. Георги Георгиев: 2017-та година беше трудна, но доизплатихме дълговете си. Общо за двете години – 2016 и 2017, сме изплатили 2,610 млн. лева стари задължения не само от предния мандат, но от предходните няколко мандата. От тях около 800 000 лева са събрани от собствени приходи, а останалите са под различна форма финансиране от държавата. В 2018-та за втора поредна година преминахме с преходен остатък и почти без неразплатени задължения. Наблегнахме през миналата година на инфраструктурата. Тази дейност ще продължим и през тази година. В новия бюджет има пари за капиталови разходи толкова, колкото не е имало в новата история на Дългопол.

Фокус: Споменахте новия бюджет, са какви средства ще разполага общината през 2018-та година?

Инж. Георги Георгиев: Над 10 млн. лева е бюджетът на Община Дългопол за 2018 година. Бюджетът бе приет на заседание на Общинския съвет. Средствата по бюджета реално ще бъдат повече, тъй като на 2 януари подписах договор с фонд „Земеделие“ за асфалтиране на шест улици в град Дългопол и една улица в село Цонево на стойност 1,8 млн. лева. Тези средства ще бъдат добавени към общинския бюджет“, посочи инж. Георги Георгиев. Финансирането е осигурено по Програмата за развитие на селските райони, като ще бъдат обхванати ул. „Маршал Толбухин”, ул. „Генерал Заимов”, ул.”Гео Милев”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „ Христо Ботев” и ул. „Христо Михайлов” в Дългопол и ул. „Четиринадесета” в с. Цонево. Предвижда се подмяна на всички бордюри и цялостно асфалтиране на улиците. Общата  дължина на рехабилитираните улици е 3 592 метра със срок за изпълнение 36 месеца. Имаме и целево финансиране от 670 000 лева за рехабилитация, реконструкция и ремонт на общинската и уличните пътни мрежи от Министерството на финансите. Бюджетът за тази година е с над 2 млн. лева повече спрямо 2017-та, като тези средства основно са насочени към общинската четвъртокласна пътна мрежа и улиците в общината. До този момент през годините това не се е случвало поради различни причини и имаше нужда от това. Има улици, по които на практика и високопроходима техника не може да премине.

Фокус: Какъв е общият размер на капиталовата програма и за кавмо ще бъдат разходвани средствата?

Инж. Георги Георгиев: Около 2,9 млн. лева е общият размер на капиталовата програма на Община Дългопол за 2018 година. 1,8 млн. лева е финансирането, осигурено по Програмата за развитие на селските райони за асфалтиране на шест улици в град Дългопол и една улица в село Цонево. 670 000 лева за рехабилитация, реконструкция и ремонт на общинската и уличните пътни мрежи е целевото финансиране от Министерството на финансите. Капиталовата ни субсидия е около 500 000 лева и е разпределена в много населени места. Ще доизградим зрителна зала в читалището в село Аспарухово, като сме отделили 50 000 лева. Втора година общината продължава да влага средства в музея в града. Миналата година дадохме около 20 000 лева, тази година ще осигурим още 20 000 лева и двете зали на двата етажа на музея ще бъдат завършени към края на годината. Ще строим нова зрителна зала в село Рояк и два пенсионерски клуба в село Лопушна и село Медовец. Отделени са средства и за проектиране на нови части от водопровода. Община Дългопол ще кандидатства по програмата към ПУДОС за доизграждане на канализацията и за водопровод в града. „Парите отиват в полза на хората.

Фокус: В началото на мандата заявихте, че няма да бъдат закривани училища и детски градини. Ще се справите ли с това предизвикателство?

Инж. Георги Георгиев: До края на мандата не виждам да бъдат закривани училища и детски градини на територията на община Дългопол. Още повече през миналата година предприехме мерки. По мое предложение Общинският съвет гласува отмяна на таксите за детските градини. Целите основно бяха две – първо да увеличим обхвата на всички деца. Акцентът е върху ромското население, тъй като по програма до 2020 година над 90% от ромското население трябва да бъде обхванато от образователната система. Имаше ефект от премахването на таксите, имаме около 50 деца повече. Във всяко едно семейство тази година с решение на Общинския съвет сме оставили по 440 лева, които до миналата година са плащани. От миналата година в село Цонево имаме обединено училище и децата вече ще се обучават до 10 клас. Това също беше насочено към разширяване обхвата на ромските деца, тъй като много от тях след 8 клас не продължават обучението си. Държавата, с промяната в начина на субсидиране, тази година набляга на малките училища. Дори имаме парадокс – до миналата година с формата за разпределение на средствата големите училища подпомагаха малките, а тази година формулата е направена така, че малките училища най-вероятно ще имат остатък и ще даваме на големите училища, които вероятно ще имат някакъв недостиг. Този дисбаланс предполагам ще го реши държавата.

Фокус: А по отношение на социалната дейност?

Инж. Георги Георгиев: Два социални проекта сме осъществили до момента, кандидатстваме за трети. През януари с тържествен водосвет в Дългопол бе открит Център за социална рехабилитация и интеграция и офис за работа на хора с увреждания. Това е само една от дейностите по проект „Активни за равни възможности”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Направихме нови четири помещения, които бяха в окаяно състояние. В центъра работят четирима души, като след края на проекта ще кандидатстваме да стане делегирана дейност и да останат постоянни работните места. Имаме социални асистенти към тях. Продължава проекта, по който обслужваме 104 инвалида. Работим за хората. Пожелавам на всички да бъдат здрави и да се радва на новите придобивки.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА