Инж. Гроздан Илиев, Община Добрич:  В подготовката за отоплителния сезон акцентирахме върху ремонта на системите за сигурност на газовите съоръжения

Снимка: Община град Добрич

В подготовката за отоплителния сезон е поставен акцент върху ремонта на системите за сигурност на газовите съоръжения. Това заяви инж. Гроздан Илиев, технически експерт в Община град Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна.  Работата по поддръжката на всички отоплителни системи в общинските сгради в добруджанския град е целогодишна, подчерта експертът. До момента е извършена подмяна на амортизирани елементи – котел в детска градина, помпена група към отоплителна инсталация в друга детска градина. В няколко обекта е направен ремонт от сервизна фирма на производител. Ремонтирани са отделни възли – монтаж, изпробване, калибриране и др. Както всяка година са изградени и нови инсталации с необходимата гъвкавост. Целта е постигане на енергийна ефективност и икономия на енергийни източници. В СУ „Стефан Караджа“ се надгражда инсталация на втория етаж. Става дума за локална котелна инсталация. Идеята е всеки етаж да бъде зониран с различен температурен режим, в зависимост от възрастта на учениците. Тази седмица предстои пускане в експлоатация на нова отоплителна инсталация в бившия Дом „Дъга“, един от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи. Сградата е разделена на две части в зависимост от режима на обитаване. Административният корпус има възможност да бъде с различни температури във всяка стая. Медицинските кабинети ще бъдат с определена температура на помещението, физкултурни салони – с друга, съгласно изискванията на санитарните норми. Инж. Илиев сподели, че задържалото се хубаво време създава и известен риск по отношение на демобилизация на състава, който отговаря за експлоатацията на отделните обекти, предвид забавянето на дейностите по отопление. При първото по-сериозно захлаждане ще бъде организиран опреснителен курс с участието на всички огняри, технически персонал и както всяка година с представители на структури в града, които се отопляват на газ. Инж. Гроздан Илиев отправи думи на благодарност към частни фирми в града, които са оказали помощ на Общината по отношение на газовите и отоплителни инсталации на няколко обекта. Поради липса на достатъчно специалисти Общината е била в невъзможност да осъществи дейностите, а жестът от страна на местния бизнес е поредният пример за работа в полза на общността. Подкрепата е била безвъзмездна, подчерта специалистът.

Жулиета НИКОЛОВА