Инж. Деян Иванов, кмет на Белослав: Бюджетът на Общината се увеличава с всяка изминала година, като за настоящата ще бъде над 14 млн. лева

Инж. Деян Иванов, кмет на Община Белослав, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Инж. Иванов, каква е равносметката Ви за 2018 година, успешна ли бе тя за Общината?

Инж. Деян Иванов: Изпратихме една динамична и резултатна година. Година, през която продължихме изпълнението на инвестиционните проекти, насочени към подобряване на  жизнената  среда. Насочихме ресурс към дейности и инициативи, които ни помагат в грижата за общината и ни превръщат в по-добри стопани по отношение на зелената система и услугите, осигуряващи чистота и нормален ритъм на живот и работа. Осигурихме подкрепа за хората в неравностойно положение, развивайки социалните услуги.  Повишихме ефективността на администрация в услуга на гражданите и бизнеса чрез развитие и въвеждане на нови електронни услуги. Реализирахме богат културен и събитиен календар,  обогатен  с нови и вече утвърдени празници и мероприятия. Много са проектите, които реализирахме и такива, по които продължаваме да работим, а именно „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане и основен ремонт на покрива на НЧ „Съзнание – 1926 г.“  гр. Белослав“, „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав, “Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики”, “Рехабилитация на местни общински пътища в землището на с.Разделна, община Белослав”  – посока пристанище „Варна Запад”, “Прилагане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на  Клуб на пенсионера „Никола Лефтеров“ в село Страшимирово, община Белослав“, „Изграждане на зона за отдих и детска площадка в село Езерово“, „Спортна площадка и стрийт фитнес на Крайбрежната  алея в Белослав”, реализиране на инвестиции и проекти  с европейско финансиране на физически и юридически лица на местно ниво чрез прилагане на Стратегия „Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „Местна инициативна група Аврен – Белослав“. Разработен е Общ устройствен план на Община Белослав. По отношение на социалната политика трябва да отбележим продължаващото предоставяне на социалните услуги: „ Личен асистент”, „Топъл обяд”, „Приемна грижа”,  финансово подпомагане на лица в затруднено  положение, подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, съвместно с БЧК предоставяне на пакети с храна на лица по списъци на АСП, организираните безплатни профилактични прегледи в пенсионерските клубове – кардиолог, флурографски и очен преглед. И не на последно място – обезпечаване на дейността на млечната кухня, домашния социален патронаж и всички пенсионерски клубове на територията на общината. Много са нещата, които искам да отбележа, но ще кажа само, че в работата си се стараем да подкрепяме образователните институции, спортните школи, медицинския център, читалищата и местните творци, дейността на ПУ „Аврен- Белослав”.  Насочили сме усилия в модернизиране на административното обслужване, като работим на принципа на комплексното административно обслужване чрез набавяне на информация и документи  по служебен път с цел облекчаване на гражданите. Преминахме изцяло на безхартиен обмен на документи към всички администрации, регистрирани в системата за електронен документооборот. Заехме второ място от 265 български общини в изготвения Рейтинг на активната прозрачност сред българските държавни институции „Програма достъп до информация” , а на шестнадесетата церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация по повод Международния ден на правото да знам, организирана под патронажа на Програма Достъп до Информация, на общината  бе връчена награда “Златен ключ”, в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани“.

Фокус: Какъв ще бъде бюджетът за следващата година?

Инж. Деян Иванов: Бюджетът на Общината по предварителни разчети ще е над 14 млн. лв. за 2019 година. За сравнение ще кажа само, че през 2015 година бюджетът на Общината е бил 7,622 млн. лв. Забелязва се тенденциозно увеличение на бюджета с всяка изминала година. Със средства от бюджета ще се финансират делегираните от държавата дейности и местните такива. Предвидени са средства за образование, благоустрояване, социални дейности, култура, спорт, здравеопазване, за издръжка на ферибот. С планираните средства ще продължи работата по стартирали проекти и по проекти, които са  в  процес на одобрение, с които Община Белослав е кандидатствала за финансиране пред Програма за развитие на селските райони и са депозирани искания за финансиране на национално ниво – изграждане и рехабилитация на улична мрежа в кв. „Младост“, гр. Белослав,  рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Белослав“, която включва улици в село Езерово и Белослав, изграждане на водопроводни мрежи в село Езерово и нов водопровод в село Разделна -част юг, рехабилитация и обновяване на площадно пространство в село Езерово и паркова зона в кв. „Акации“, гр. Белослав, както и прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги. Предстои и мащабна рехабилитация на уличната мрежа в Белослав, която обхваща още 8 улици.

Фокус: Предвижда ли се промяна на данъци и такси?

Инж. Деян Иванов: Не се предвижда промяна в таксите. Промени в Закона за местните данъци и такси определят нов начин на формиране  размера на данък за превозните средства. Предложението на общинското ръководство е максимално справедливо определяне на данъка в рамките на закона,  като размерите на ставките са минималните или в рамките на долната граница. Максимално са отчетени всички фактори за да не се натоварва финансово населението.

Фокус: Как в Белослав посрещате празниците и какво е пожеланието Ви за жителите на общината?

Инж. Деян Иванов: По традиция началото на Коледните и Новогодишните празници се поставя със запалването на коледните светлини на 7 декември. И тази година  с обратно броене, с  много деца, родители и жители на община Белослав, Снежанка и дядо Коледа  запалихме светлините на коледната елха в Белослав. Празничните дни продължиха с много коледни концерти и базари в читалищата, училищата и детските градини, изпълнени с много коледно настроение. В сградата на общинска администрация посрещнахме и коледари, които поздравиха общинските служители. Както повелява обичаят, те наричаха за здраве, берекет, добруване и късмет през следващата година. Кулминацията в празничните дни беше вечерта на 24 декември – Бъдни вечер, когато коледарска група обикаляше къщите, благославяйки домовете и носейки духа на българската традиция. На прага сме на 2019 година – изпълнени с надежда и очакване, че идващата година ще е по–добра и по–успешна. На всички жители на община Белослав желая здраве, щастие и късмет през новата  година! Нека с добра мисъл, с мир и разбирателство, с надежда и вяра в позитивното начало да посрещнем 2019 година! Щастлива и успешна 2019 година!

Марияна ВАЛЕНТИНОВА