Инж. Деян Иванов, кмет на Белослав: Бюджет 2020 на Общината ще е в размер на малко под 13 млн. лева

Кметът на Белослав инж. Деян Иванов, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Инж. Иванов, сега е времето, в което общините гласуват и приемат новите си бюджети. С какви средства ще разполага през 2020 година Община Белослав? Какви приоритети са заложени?

Инж. Деян Иванов: Приоритетите ни се повтарят от предходни години. Не сме пропуснали нищо от сферите като образование, спорт, инфраструктура и така нататък. Тази година бюджетът, който предстои да приемем е в размер на малко под 13 млн. лева. Като средствата, с които държавата дофинансира нашия бюджет, са малко по-малко от 8.8 млн. лева. Собствените ни приходи, които формират бюджета са около 2.8 млн. лева. Те вече са разпределени по различни пера като такса „Смет“, данъци, капиталови разходи, образование, социални дейности, благоустройство, чистота, заплати и, разбира се – фериботът. Той се издържа по държавно-делегирана дейност. Стопанисва се от 100-процентовата общинска фирма „Белфери“. Тази година бюджетът е завишен във връзка с увеличението на минималната работна заплата. За да се осъществява връзката между двата бряга, тази година фериботът ще струва 2.3 млн. лева. Средствата от капиталовата програма, които остават за Общината през 2020 година са в размер на 241 000 лева. Това са средствата, които трябва да разпределим по всички основни ремонти и ново строителство, което предстои да извършим през годината.

Фокус: А ще има ли корекции в размера на данъците и таксите през тази година?

Инж. Деян Иванов:  Не, единствената корекция, която е направена с решение на Общинския съвет е спрямо зонирането. Тъй като вече в общината няма улица, която да не е с трайна настилка. Всички улици са обезпечени с воден цикъл – водопровод и канализация. Може би ние сме единствената община, в която освен град Белослав, но и селата са с изградени подземни комуникации. Така че, поради ниските данъчни оценки и това, че фирмите имат много високи данъци, променихме зонирането. Това почти не влияе на данъците. Мога да кажа, че с под 20 % има увеличение на данъчните оценки. Няма такъв данък на физическо лице, който да е трицифрена сума. Същевременно, на юридическите лица данъците са останали такива, каквито са били.

Фокус: А що се отнася до Капиталовата програма, за какво ще бъдат изразходвани оставащите средства?

Инж. Деян Иванов: Може би около 30-40 процента ще изразходваме за асфалтирането на улици, които са в много лошо състояние. Например такава е улица „Черно море“ в Езерово. Имаме амбиции да построим модерна автоспирка в центъра на Белослав, тъй като доста хора вече ползват този транспорт. Нашата цел е да направим чакането на автобуса по-приятно за тях. Предвиждаме ремонти на детски площадки, благоустройства по кътове за отдих или площадни пространства. Към това сме се насочили, все пак 240 000 лева не са някаква фрапантна сума. Пред нас остава задачата да ги разпределим рационално и сме гледали според обществените нагласи да ги заложим.

Фокус: А през тази година Общината ще продължи ли да подпомага двойки с репродуктивни проблеми, както досега?

Инж. Деян Иванов: Да, има такива средства, заложени в бюджета. Не сме пропуснали почти нищо. Тъй като назад в годините този бюджет е проиграван и сме направили така, че където има икономия, сме намалявали сумите. Където не стигат – дофинансираме. За социални дейности сме предвидили 181 000 лева. Бюджетът в образованието е почти 5.5 млн. лева. В сумата е включена издръжката на детските градини, на медицинските сестри. Разходите ни за такса „Смет“ са 1.315 млн. лева. В тях са включени сметосъбиране, сметоизвозване, таксите, които плащаме за депониране, чистотата на улиците, зеленият отпадък, който извозваме.

Фокус: В тази връзка, продължавате ли да следите за нарушители, които изхвърлят нерегламентирано отпадъци?

Инж. Деян Иванов: Да, продължаваме да следим с видеонаблюдение. Актовете намаляват, дано само тенденцията да не се дължи на застудяването на времето, обаче.

Фокус: Извън бюджетната рамка, по какви проекти с европейско или държавно финансиране, ще кандидатства или ще продължи да работи Общината?

Инж. Деян Иванов: През другата седмица започваме цялостно преасфалтиране на новия квартал „Младост“. Проектът е спечелен по Програмата за развитие на селските райони. Финансирането е на стойност над 1 млн. лева. Това включва една главна пътна артерия – улица „Св. Св. Кирил и Методий“, която ще направим като околовръстно шосе, за да се свърже с третокласната пътна мрежа с цел облекчаване на трафика. Сега влизането в Белослав се осъществява само през една улица и вече автомобилите са в пъти повече. Пътният трафик се натоварва. Затова се надяваме, че ще се облекчи движението. Това включва асфалтирането и на вътрешни улици, тротоари. Следващият проект, който ще започнем, може би след този, е санирането на всички общински сгради. Това също ще се случи по проект към Програмата за развитие на селските райони. Кандидатствали сме за средства за саниране на детските градини в селата Страшимирово и Езерово. Това са двете сгради, които останаха назад в годините несанирани. Надявам се обаче, че това ще стане много скоро. Финансирането е осигурено чрез Местната инициативна група  „Аврен – Белослав“.

Фокус: Това може да се случи още през тази година?

Инж. Деян Иванов: Да, проектът е подаден още през миналата година, март месец. Надяваме се през тази година да подпишем договор и да стартираме дейностите.

Фокус: Като говорим за проектите, които планирате да реализирате, няма как да не споменем и този за санирането на средното училище в Белослав. Дейностите приключиха още преди първия учебен ден, обобщете какво беше свършено.

Инж. Деян Иванов: Да, големият ремонт приключи. Това беше резултат от един дългогодишен период на проектна подготовка. Проектите бяха направени от общинската администрация. Бяха включени три основни поддейности – саниране на сградата, обзавеждане и оборудване. Може би тук е мястото да благодарим на изпълнителя, който спечели поръчката. В своето техническо предложение той беше предоставил възможност, при обзавеждането, да може да се избира различна цветова гама. Така, с помощта и на представители на училището, които можеха да избират, се получи един доста привлекателен проект, както за работещите, така и за учащите.

Фокус: Всъщност училището вече е доста модерно…

Инж. Деян Иванов: Да, училището стана доста модерно. Разликата с това, което беше е доста осезаема. Радостно е и, че не се натовариха бюджетите на Общината и на училището, с допълнителни дейности. Всичко беше включено, нищо не беше пропуснато.

Фокус: В сградата има кабинет с интерактивни маси. Т.е., освен, че е санирана, сградата е доста иновативна.

Инж. Деян Иванов: Да, има интересни неща. Използва се софтуер за звънците за различните класове. Има 3D принтер. Много класни стаи са оборудвани с таблети. Има наистина интерактивна стая с интерактивни дъски, компютри. Техниката е на стойност около 350 000 лева. Обзавеждането струва също толкова. Санирането е в размер на около 750 000 лева. Общо проектът за 1.5 млн. лева без ДДС, като това включва проектиране, авторски и строителен надзор.

Фокус: Така вече учениците имат чудесна среда за обучение…

Инж. Деян Иванов: Да, това е най-важното. Това е най-голямото училище на територията на община Белослав. Да се надяваме, че ще се увеличат учениците с годините. А и е важно то да предостави такава услуга, с която да ги привлече. Не е тайна, че Белослав е населено място,  което е близо до град Варна и може би, 70 процента от учащите имат предпочитания да завършат професионални гимназии или такива с друга насоченост. Така че в диапазона от 8-ми до 12-ти клас остава само една паралелка. Но това вече е предпочитание на младежта.

Фокус: Очаквате ли да се увеличат след ремонта желаещите да учат в това училище?

Инж. Деян Иванов: Да, преди сградата беше студена, неприветлива. След този ремонт класните стаи са реновирани всички, до една. Така че е доста привлекателно. Понеже проектът е мащабен, с много включващи договори, тук е мястото да поясня, че предстои да подадем заявка за окончателно плащане. Все още той не е отчетен към Държавен фонд „Земеделие“. Това е една доста трудоемка задача, тъй като включва много договори и самите пера са доста. Количествено-стойностните сметки са много. Отчитането е трудоемко, все пак училището беше издадено през август, но още не сме окомплектовали документите. Но всичко трябва да се случи, няма какво да ни спре.

Диана СТОЕВА