Инж. Деян Иванов, кмет на Белослав: Един от най–важните проекти, който изпълнихме е “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци „Дълбок дол“

Един от най–важните проекти, който екипът ми успя да изпълни през последните четири години е “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци „Дълбок дол“, намиращо се в град Белослав. С реализацията му постигнахме намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда–почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води и елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна кметът на Белослав инж. Деян Иванов. Според него, за последните четири години се наблюдава трайна тенденция на нарастване на бюджета на общината, основно от финансиране по различни донорски програми, финансирани от структурните фондове на Европейски съюз и други донорски програми. „В началото на мандата приехме бюджет около 7 000 000 лв. В момента разликата е много голяма – в резултат от реализацията на много спечелени проекти от общината,  бюджетът се увеличи до 14 700 000 лв. Към края на  годината с подписването на нови договори по спечелени проекти, тази стойност ще се увеличи. Работа ми и тази на екипа ми, бе насочена в усилия  за осигуряване на дългосрочно позитивно устойчиво развитие на общината, за създаване на по-добри условия за живот на населението, за развитие на икономиката и за увеличаване на социалните придобивки“, добави той при представянето на отчета си. Кметът посочи, че под негово ръководство администрацията е успяла да подготви и проект за изграждане и асфалтиране на улиците на квартал „Младост” в град Белослав, както и за свързване на улица „Св.Кирил и Методий” с главния път Белослав- Варна. Други проекти, подготвени от Община Белослав са свързани с изграждане на водопровод в квартал ”Юг” в  село Разделна, саниране на общински сгради, реновиране на ДГ „Незабравка” в село Страшимирово и на ДГ „Дора Габе” в село Езерово, изграждане на нова спортна комбинирана площадка на стадион „Димитър Ватев”  в Белослав, както и реновиране на парково пространство в квартал „Акации“ и в село Езерово. Подготвено е предоставяне на мобилни здравни услуги на нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора по проект „Патронажна грижа – компонент 2“, както и разкриване на нова иновативна социална услуга по проект, финансиран от МИГ Аврен-Белослав. По време на управлението е подадено проектно предложение за изграждане на подземни съоръжения с контейнери за разделно събиране на отпадъци по европейски стандарт, както и за обновяване на площадно пространство и обособяване на търговска зона на ул.”Иван Вазов” в Белослав. „Много проекти подготвихме, които допринасят за изграждане на добра и привлекателна среда за живот и бизнес в общината и дават възможности за привличане на инвестиции.  Реализирането и завършването на всеки един от тях сме го изживявали като успех, а голяма част от проектните инвестиции продължават да се реализират“, обясни още инж. Иванов. Той посочи още, че е дадено началото на един емблематичен за общината проект. Става въпрос за изграждането на тунела под Плавателен канал 2, свързващ северната и южната страна на общината през Белославското езеро. Кметът припомни, че вече е подписано Споразумение с Европейската инвестиционна банка и са стартирали дейностите по предпроектното проучване.

Диана СТОЕВА