Инж. Деян Иванов, кмет на Белослав: Подадени са 26 проекта по процедури от Стратегия „Водено от общностите местно развитие“ на Местната инициативна група с Община Аврен

Кметът на Община Белослав инж. Деян Иванов, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Инж. Иванов, преди дни се проведе публично обсъждане на условията за кандидатстване по процедура към Местна инициативна група „Аврен – Белослав“, за достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, чрез инициативи за местна заетост. Разяснете какви са условията за кандидатстване по проекта, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Инж. Деян Иванов: За периода от 2017 година досега, са подадени 26 проектни предложения по 7 процедури от Стратегия „Водено от общностите местно развитие“ на Местна инициативна група „Аврен – Белослав“. От тях 13 са за инвестиции в публичния и частен сектор на територията на Община Аврен и още толкова – за инвестиции в община Белослав. Две от предложенията са по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, 6 – по „Инвестиции в земеделски стопанства“, 1 – по „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, 3- по „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 9 – по „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 3 –  по „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ и 2 – по  „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“. През последните две години, бюджетът на Сдружението се субсидира изцяло от Общински съвет – Белослав.  Офисът оперира  в града и цялата дейност на екипа на МИГ се подпомага от експерти от общинската администрация в Белослав. Резултатът от дейността на МИГ „Аврен – Белослав“  е реализацията на частни инвестиционни намерения в дългосрочен план, с което повишава привлекателността на територията на двете  общини. Тук искам да кажа, че в знак на признателност  за съдействието и приноса на Община Белослав в Сдружението, е отправена благодарност от  Община Аврен, в качеството й на наш партньор,  към министъра на земеделието, храните и горите – г-жа  Десислава Танева.

Фокус: В разгара сме на летния сезон, какви ремонти на пътната инфраструктура започвате на територията на общината?

Инж. Деян Иванов: Може би другата седмица ще стартира асфалтирането на доста улици. Общата стойност, предвидена за ремонтите е в размер на 2.5 млн. лева. Ще се работи по ул. „Черно море“ в село Езерово, по ул. „Надежда“ в село Страшимирово и по други улици в град Белослав.

Фокус: А за ремонти на училището и детските градини, планира ли се нещо?

Инж. Деян Иванов: В детските градини сме започнали само текущи ремонти. Такива, които са по предписания на Регионалната здравна инспекция. Става въпрос за места, за които сме получавали сигнали от директорите за течове. Ще се извърши и освежаване на помещенията, за да може през новата учебна година децата да бъдат посрещнати в по-комфортна обстановка. А за средното училище имаме мащабен проект за ремонт за 1.5 милиона лева без ДДС, осигурени от Европейския съюз. Дейностите включват саниране, оборудване и обзавеждане. Може би докъм 10-ти – 15-ти август ще приключим предсрочно санирането на сградата, за да може да завършим и доставките по договори за оборудване и обзавеждане. Планирали сме буферен период от около две седмици, за да може все пак да почистим помещенията и да посрещнем децата в едно по-модерно училище.

Фокус: Какво друго предстои в общината?

Инж. Деян Иванов: Очаква се да стартираме проекта за асфалтиране в квартал „Младост“ в Белослав, по програмата за Развитие на селските райони. Стойността му е малко над 1 млн. лева. Изчакваме различни съгласувателни процедури от Държавния фонд „Земеделие“ и предстои избор на изпълнител. Продължаваме да движим проекта за осигуряване на безплатен безжичен интернет достъп на обществени места, за което получихме средства от Европейската комисия.

Фокус: Инж. Иванов, как се справяте с проблема с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на територията на община Белослав?

Инж. Деян Иванов: Съкратили сме доста образуването на нерегламентирани сметища. Следим с видео наблюдение кой къде изхвърля отпадъци, дори и на нерегламентиране за това места. До днешна дата има доста съставени актове на недобросъвестни граждани. Това са хора, които изхвърлят дивани и други едрогабаритни отпадъци. Налагаме санкции за поставянето на строителни отпадъци в контейнерите за битова смет. Хващаме ги със записи от камерите. Така, може би в пъти, сме съкратили това изхвърляне, след въвеждането на мерките.

Фокус: Т.е. взетите от Вас мерки, засега имат възпитателен ефект спрямо нарушителите и ако все още има такива, които не знаят, че е монтирано наблюдение, трябва да имат предвид, че ще бъдат санкционирани?

Инж. Деян Иванов: Точно така е. А тези, които хванем за втори път им вдигаме драстично сумата. Има и такива.

Диана СТОЕВА