Инж. Деян Иванов, кмет на Белослав: Предстои реализацията на редица започнати проекти в общината

Кметът на Белослав инж. Деян Иванов, който беше избран за втори мандат на поста, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Инж. Иванов, след като Вие и новите общински съветници в Белослав встъпихте в длъжност официално, какви ще са приоритетите оттук нататък във Вашата работа? Какво предстои в общината?

Инж. Деян Иванов: Просто продължаваме работа. Ние не сме си поставяли цели, по-различни от предишния мандат. Имаме проекти, които трябва да завършим и такива, които ще започнем скоро. Това, което трябва да довършим: имаме една емблематична чешма в Белослав в местността „Чучурките“. Там ще бъде изградено едно хидро-техническо съоръжение, ще има водно огледало, три водопада. Смятаме, че ще се получи един много хубав кът за отдих, който ще е много интересен като архитектура. Ще бъде приятно за жителите, които са в близост до тази местност. В читалището в град Белослав имаме пореден започнат проект по проекта „Красива България“. В сградата ще се осигури достъп за хора с увреждания, ще се присбособят и ще се обновят санитарните възли. Това е третият проект, който сме направили през последните две години в читалището. Друго, което предстои е по договор, който подписахме за енергийна ефективност на сградния фонд на Общината. Това включва три сгради. Надявам се, след като приключим процедурите, може би напролет да започнем тези ремонти. В трите сгради работят близо 40 щатни служители. Това е лицето на администрацията, много граждани ползват нашите услуги в тези сгради, на тях също трябва да им е комфортно и приятно да посещават институцията. Други проекти, които със сигурност знаем, че ще се реализират са за саниране на детските градини в селата Езерово и Страшимирово. На ул. „Иван Вазов“ в града ще бъде направено рибно тържище. Проектът ще се реализира чрез Местната инициативна група Белослав – Варна – Аксаково. Към това рибно тържище ще бъде с обособени паркови зони, паркинги, сграден фонд, за да може да се правят и различни фестивали и презентации. Същевременно, когато хората ходят на пазар да отдъхват, да почиват. В момента това място изглежда като една изоставена нива.

Фокус:  Предполагам ще разчитате мястото да привлича и гости от Варна, туристи от други населени места?

Инж. Деян Иванов: Да, все пак ние имаме и прекрасен център,  хубава крайбрежна алея. От снимките, които виждаме, че хората си правят и качват в социалните мрежи, забелязваме, че имаме доста гости в града. Не само в Белослав, но и останалите населени места. Например край село Разделна е местността „Петрич кале“. Тя се посещава от много хора, има екопътеки. Фериботът също е като една атракция.

Фокус: А що се отнася до проекта за канал, който да минава под  езерото, вече е приключил първият етап за изследването…

Инж. Деян Иванов: Да приключи работата по доклада. Предстои да кандидатстваме за втория етап на проекта.

Фокус: На финала на разговора ни, кажете все пак, как очаквате да работите с новия Общински съвет?

Инж. Деян Иванов: Поздравявам всички общински съветници. Изключително съм радостен, че в Общинския съвет има само местни хора, които са от различни партии, но според мен, са с нагласата да мислят за Белослав, но не са влезли с користни цели.

Диана СТОЕВА