Инж. Деян Иванов, кмет на Община Белослав: Всички детски и учебни заведения разполагат с модерна и съвременна материална база

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Кметът на Община Белослав инж. Деян Иванов в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Инж. Иванов, колко ученици ще се обучават в училищата на територията на община Белослав тази година?

Инж. Деян Иванов: Общо 971 ученици започнаха учебната година в община Белослав. По традиция открих учебната година в най-голямото учебно заведение на територията на общината – СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, където училищния праг за първи път прекрачиха 54 първокласници от общо 100 първокласници в общината. Първият учебен ден премина под символиката на българската шевица. Специален елемент в облеклото на всички присъстващи бе елемент от българската традиция. С огромно нетърпение малчуганите от детските градини също  посрещнаха учебната година. Денят за тях продължи с още игри, занимания и забавления.

Фокус: Колко училища и детски градини функционират на територията на община Белослав?

Инж. Деян Иванов: На територията на община Белослав функционират 3 детски градини с 2 филиала и 5 учебни заведения. В детските градини са записани и обхванати 421 деца, а в училищата учебната 2017/2018 година започнаха общо 971 ученици. В това число за първи път училищния праг прекрачиха 100 първокласници. Всички детски и учебни заведения разполагат с модерна и съвременна материална база, с много добре обезпечен кадрови ресурс и с възможности за целодневна форма на обучение. Осигурено е и столово хранене на учениците в училищата.

Фокус: Какви дейности бяха осъществени за обхващане на всички деца в образователната система?

Инж. Деян Иванов: Преди първия учебен ден в изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, включени в т.нар. „екипи за обхват” обходиха 253 адреса, за които има информация, че децата или учениците не са записани в училище. От обходените адреси 8 деца са обхванати отново в образователната система, а останали – не са открити на посочения адрес. През учебната година ще продължи дейността  разкрития консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви. За пълноценното осмисляна на свободното време на децата и учениците са осигурени средства от бюджета на община Белослав за читалищни дейности и дейности на спортните школи на територията на общината  – футбол, волейбол и шах и други.

Фокус: Какъв е бюджетът за образование на общината?

Инж. Деян Иванов: Бюджетът на общината за дейност „Образование” за 2017 година  е 9 542 871 лв. Средствата, които общината получава от държавата за образование през са в размер на  3 559 294 лв., което е 37,3% от целия бюджет. Общината също осигурява средства от общинската хазна за образование. За тази година са осигурени 606 825 лв., което е 6,4% от бюджета на община Белослав. В посочените суми  са включени  средства за заплати на персонала в детските градини , средства за издръжка на същите, дофинасиране на едно училище, което е с маломерни паралелки и средства за текущи ремонти на базите. Образованието е приоритетна дейност в програмата за мандат 2015-2019 година и ще продължаваме да търсим различни източници за финансиране за развитие и модернизиране на базите и за подпомагане на дейността на учебните заведения. На всички ученици, учители и родителите пожелавам на добър час  и успешна учебна година!

Марияна ВАЛЕНТИНОВА