Инж. Димитър Мишев, ВиК-Пазарджик: Инвестираме, за да намалим разхода на енергия и да подобрим сигурността в помпените станции

След подписването на договор между Асоциацията по ВиК в област Пазарджик и ВиК оператора, Радио „Фокус” – Пазарджик потърси за коментар инж. Димитър Мишев, ръководител на „Производствено-технически отдел” във ВиК-Пазарджик.

 

Фокус: Г-н Мишев, Асоциацията по ВиК се споразумя с ВиК-Пазарджик. Каква е ползата от това споразумение?

Инж. Димитър Мишев: Първото и най-важното е, че се урежда собствеността върху ВиК-активите. Всичко, което до сега беше собственост на ВиК – това е по-голямата част от мрежата, правена преди 2000 година, се прехвърля като собственост или на държавата или на общините, а ВиК става за 15 години оператор на тази държавна или общинска собственост. Разликата между държавна и общинска е, че съоръжения, които обслужват повече от една община остават държавни. Като тук са основно от Пазарджик подаваме вода за ВиК-Пещера и от община Септември, група „Ветрен” подава вода за четири села от община Лесичово. Всички останали мрежи и съоръжения общо взето остават общинска собственост.

Фокус: Това споразумение дава ли право да се разпореждате с ВиК инфраструктура, която е на територията на общини, които вие не обслужвате?

Инж. Димитър Мишев: Не, за сега е само на територията на трите общини, които обслужваме в момента, а именно Пазарджик, Септември и Лесичово. Предавайки активите да не са собственост на ВиК, може би до края на годината ще се реши проблема  с ликвидацията на ВиК, а именно да се учреди ново дружество, което да е приемник на сегашното, което от 14 години е в ликвидация. От там нататък, след като дружеството не е в ликвидация към нас ще дойдат двете общини, които са обявили, че искат да се присъединят – това са Стрелча и Панагюрище. За останалите на този етап не е уточнено, те също трябва да решат.

Фокус: През тази година какво правите в посока инвестиции?

Инж. Димитър Мишев: Финализирахме обществената поръчка за доставка на помпи за 66 000 лева без ДДС. Част от тях вече са доставени или в момента се доставят. Освен това подменяме и оборудване на помпените станции. На станциите, където бяха монтирани новите помпи имаше много голям ефект. Надяваме се с тези, които пристигат сега да постигнем подобни резултати. Те ще бъдат монтирани на помпена станция село Варвара – първи подем, село Паталеница – втори подем, град Септември, село Боримечково, а в село Главиница преоборудваме старата помпена станция. Общината стойност на помпите и подмененото оборудване на помпените станции е около 120-150 хиляди лева. Това са инвестиции, които правим, за да намалим разхода на електрическа енергия и да подобрим сигурността в помпените станции. Идеята е във всяка помпена станция да имаме по една нова помпа, а старите да останат  резервни.

Фокус: Имате ли проблеми при поддържането на ВиК инфраструктурата?

Инж. Димитър Мишев: Правим всичко необходимо да я поддържаме и се грижим за своевременното отстраняване на възникнали аварии. Има проблем с изхвърлянето на мокри кърпи в канализационната мрежа, които я запушват. Този проблем се задълбочава, защото непрекъснато има адреси, на които ходим, за да чистим шахти. Вадят се с кофи мокри кърпи от шахтите. Изваждаме, това, до което успеем да стигнем, а какво се задържа по самите канали между шахтите и се пробутва постепенно от участък на участък е друг проблем. В момента, в който се запуши, машина ги изтегля и отново ги изваждаме от шахтите. Мокрите кърпи не гният и се натрупват на топка, за разлика от листата, които гният и с тях няма такъв проблем. Санитарните материали, които не са на хартиена, а на текстилна основа и са неразградими, са най-голям проблем за канализацията в Пазарджик. Гражданите трябва да проявят отговорно отношение, тъй като са правят разходи от дружеството, за да се отпушва канализационната мрежа от мокри кърпи.

Фокус: Какви резултати отчитате по отношение събираемостта на приходите?

Инж. Димитър Мишев: Подобрява се събираемостта. Коефициентът на събираемост се увеличи с близо 10% през последните години. Големите длъжници изплатиха средствата, които бяха натрупали за изразходвана вода. Дадохме възможност за изплащане на задължения по различни начини – освен на касите на дружеството и чрез системи за разплащане, а също и възможности за разсрочване. Всичко това даде своите положителни резултати.

Ваня НИКОЛОВА