Инж. Димитър Мишев, „ВиК услуги“ – Пазарджик: Работим успешно за обновяване на водопроводната мрежа в общините, който обслужваме

За работата на „ВиК услуги“ – Пазарджик по обновяване на водопроводната мрежа в региона, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар инж. Димитър Мишев, ръководител на „Производствено-технически отдел” в дружеството.

Фокус: Инж. Мишев, през тази година бяха монтирани нови помпи на жилищните блокове в Пазарджик, какви са техните предимства?

Инж. Димитър Мишев: През тази година ВиК-услуги-Пазарджик  достави и монтира по една нова хидрофорна помпа на всички жилищни блокове в града. Тези помпи са поставяни при строителството на големите блокове над 8 етажа. Това са комплекс „Марица“, тези на улица „Дунав“ и на улиците „Лозенград“ и „Васил Левски“. През годините само на някои са подменени помпите, а през тази година доставихме и монтирахме на всички по една нова.  Това ще доведе до по-малък разход на електроенергия и наличието на по-надеждни съоръжения. Продължаваме и с дейностите по подмяна на водопроводна мрежа в района на междублоковите пространства южно от улица „Мария Луиза“, приключва и работата по монтирането на такава мрежа в района на новото кръгово кръстовище на улиците „Петър Бонев“ и бул. „Александър Стамболийски“ в Пазарджик.

Фокус: „ВиК услуги“ – Пазарджик приключва и с подмяната на водопроводната мрежа на територията на град Септември. Каква е ситуацията там?

Инж. Димитър Мишев:  Да, „ВиК услуги“-Пазарджик приключва дейностите по подмяната на водопроводната мрежа на територията на град Септември. Там бе подменен главния водопровод, освен това още 5,5 км водопроводна мрежа. Проектът за подмяна на главния водопровод в  Септември включваше ремонт на главната улица на града и прилежащите тротоари. На територията на общината са предвидени и други дейности по подмяната на водопроводи по селата. В някои от населените места, където предстои ремонт или асфалтиране на улици, също се предвижда преди това да бъде подменена и водопроводната мрежа. Отделно от проекта ВиК-услуги подмени водопроводите по някои улици в град Септември. Това са още около 300-400 метра така, че през тази година доста неща се свършиха.

Фокус: Какви са плановете ви са района около ханче Септември?

Инж. Димитър Мишев:  На ханче Септември има два кладенеца, които са резервно помпажно водоснабдяване на селата Семчиново и Симеоновец.  Те от години не се използват, само през лятото в определени дни, когато има пикова консумация на вода, когато гравитачните водоизточници намаляват. В момента прекарахме нов водопровод от ханче Септември обратно в северна посока към град Септември. Така единият от кладенците ще може да работи за града като целта е да по-равномерно да се разпределя водата в града, защото той е с доста голяма дължина, а водата се подава само от горния му край. В момента, в който вода се подаде вода и от долния край, ще се получи по-равномерно налягане. При аварии, градът може да се раздели наполовина. Половината да се захранва от едната страна, а останалата – от другата страна. Отделно от това през зимата, когато има излишък от гравитачна вода в Семчиново и Симеоновец, ще може излишната вода по съществуващите тласкатели, които са били от кладенците към селата, обратно да връщаме гравитачна вода и да захранваме на практика без разходи за ток, част от град Септември.

Фокус: Работите и по новия водопровод в село Величково?

Инж. Димитър Мишев:  В момента в село Величково се поставя нов водопровод с дължина около 700 метра. В населеното място община Пазарджик започна да прави нова канализация по две улици. Ние успоредно с новия канал, подменяме и водопровода. След като преди две години подменихме водопроводите в централната част на село Величково заедно с общината – съвместно финансиране, сега тази е последната улица, по която се сменят старите водопроводи с нови. Така една голяма част от центъра на Величково ще е с изцяло нови водопроводи и ако стават аварии ще се спира водата само в крайните квартали. Те се отделят и няма да се спира водата на цялото село и на централната част. Освен това след почистването на помпената станция в село Ивайло имаме направени още два нови сондажа. Най-вероятно единият от тях ще бъде включен до края на годината, а другият през следващата година.  В Черногорово направихме нов сондаж, за да се добие вода с по-добри показатели, заради завишеното съдържание на нитрати във водата. Този сондаж е с по-добри характеристики, защото нитратите са в норма. Направихме експеримент с новата помпа за количеството вода и напора. Така водоснабдяването на село Черногорово и село Крали Марко ще бъде от нов сондаж и с нова помпа.

Ваня НИКОЛОВА