Инж. Димитър Радушев: Разнородни са хората, които залавяме като нарушители, в това число чужденци – англичани, датчани, руснаци, българи също

Инж. Димитър Радушев, изпълнителен директор на ВиК- Добрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Има ли водното дружество просрочени задължения?

Инж. Димитър Радушев: Имаме просрочени задължения, основно към енергийния ни доставчик и местното енергоразпределително дружество. Инсталираните мощности са 25 MW, от които между 7 и 8 постоянно работещи помпени агрегати, 7-8 MW.

Фокус: Имате ли някакъв проблем заради тези просрочени задължения – наказателни акции, спиране на помпени станции?

Инж. Димитър Радушев: Надявам се не. Това, което се случва в момента, трупат лихви нашите задължения. Сключваме споразумение с „Енерго-Про“. Имаме яснота по въпроса.

Фокус: В какъв размер са задълженията към енергото?

Инж. Димитър Радушев: Към два милиона и половина лева до момента. Лошото е, че тази цифра във времето расте.

Фокус: Как бихте определили положението на дружеството в момента, стабилно ли е финансово, имате ли проблеми с кадрите?

Инж. Димитър Радушев: Това, което моите изчисления показват е, че тази година по мои прогнози и анализите, които съм направил, загубата за дружеството ще бъде с 1 милион по-малка. Главният ми счетоводител и началникът на приходи са малко по-оптимистично настроени. Те смятат, че очакваме още няколко силни месеца и загубите ни би трябвало по техни сметки да намалеят с 2 милиона лева. Което е обнадеждаващо. Глад на кадри имаме, да. Това е основен проблем.

Фокус: Какви кадри липсват?

Инж. Димитър Радушев: Основно работни кадри, такива, които да работят на место – теренни специалисти. Заплатата не е достатъчно мотивираща. На тия звена тя е минимална работна заплата. Условията на труд не са леки. Ще ми се да го кажа: не аз съм важният. Важни са онези момичета, които чукат по-късна доба на вратите, за да могат да отчетат водомерите и обират целия негативизъм, защото те са крайното звено, което контактува с потребителя. Важни са онези момчета, които са до колене във водата и отстраняват авариите, за да могат гражданите да получат своята услуга. Важни са онези момчета, които с ръце бъркат в канализацията и фекалиите, за да може канализационната система да работи нормално. Аз съм техният слуга. Аз съм длъжен да създам условия, в които те да могат да работят.

Фокус: Съществуват ли възможности чрез различни мерки и схеми за осигуряване на работна заетост да намерите кадри, защото иначе без тях как ще се осъществява работата?

Инж. Димитър Радушев: При съответните заплащания, които предлагаме, имаме голям проблем за намиране на кадри. От един месец търсим кадър за склададжия, който умее да работи в склад с материали. Дълго време търсим енергетици, за водомайстори от няколко месеца обявите стоят, никой не се е обадил. Никой не иска да работи в тези условия и на това ниво на заплащане. Не е лесно.

Фокус: И всъщност какви са вариантите?

Инж. Димитър Радушев: Работим с наличния персонал. Трудно е.

Фокус: Приключи ли районирането на града?

Инж. Димитър Радушев: Не е приключило. Продължаваме да работим в тази посока. Имаме желание да отделим още няколко зони като подзони на основните. Едновременно с това сме наслагали логери на всяка една зона на вход и на изход и 24 часа в денонощието уеб базирана програма, всеки, който има достъп, може да влезе и да види какви са водните потоци, наляганията в съответните участъци. От там разбираме къде са ни основните загуби. По-късно ги откриваме с прослушване на терен. От там откриваме така да го кажа крадци на вода, за които понеже са крупни събираме доказателствен материал, за да можем да ги разобличим и да получат своите актове. Едновременно с това в Черноморския регион пък се работи с групи за откриване на кражби и само за месец имаме съставени актове за над 55 000 лева. Разнородни са хората, които залавяме като нарушители, в това число чужденци – англичани, датчани, руснаци, българи също. Поставени в съответните условия на място, хората реагират по един и същ начин – обичат да крадат, явно това им харесва. Кражбата е повсеместна и това явление е постоянно. Циганите не крадат, имат си водомери, те работят, просто не си плащат сметките. Общата сума на задълженията на потребителите е към 8 милиона лева в различни периоди – до 3-годишен период, до 5-годишен период. Ние имаме строга статистика, която водим и по-различните забавени плащания предприемаме различни мерки.

Фокус: Има ли възможност за привличане на чуждестранни партньори за решаване на проблемите на дружеството?

Инж. Димитър Радушев: Вероятно има такива възможности. Още не сме погледнали в тази посока. Оперативните ни проблеми са достатъчно много и не ни е останало време да търсим подобен тип услуга.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА