Инж. Евгения Такова: Нова медико-социална услуга за уязвими групи ще бъде разкрита в общините Трън и Земен през септември

 

 

Инж. Евгения Такова, директор Дирекция „Устройство на територията  общинска собственост и инвестиционна политика“ в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Г-жо Такова, по какви проекти работи Община Трън?

Евгения Такова: В началото на лятото общината започна изпълнението на три нови проекта. През месец май беше подписан административният договор за изпълнение на реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в Община Трън, като инвестиционните разходи са за 1 004 292 лв. и 36 месеца за изпълнение. Проектът включва реконструкция и рехабилитация на 4 улици на град Трън, две от които са при посещаваното от туристи място скален параклис Света Петка, и две на входа на града. Едната е в най-голямото ни село Филиповци. В момента етапът ни е подготовка на документация за обявяване на тръжни процедури.

Водещ: Има ли проблем в това отношение?

Евгения Такова:  В следващия строителен сезон очакваме вече процедурите да са приключили и да се започне изпълнението. Другата новина за Община Трън е, че на 5 юни беше подписан договор за изпълнение на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, Община Трън и Община Земен“. По заглавието на проекта се вижда, че той е в партньорство с Община Земен и изпълнението на договора започна от средата на месец юни в момента сме на етап подготовка на комплектуване на мултидисциплинарен екип от 12 лица в Община Трън и съответно 7 от Община Земен. Това, което е интересно за проекта е, че ще бъдат обслужвани 38 лица от Община Трън и 22-а от Община Земен. Съответно за нас е нов тип тази медико-социална услуга и се надяваме тя да придобие добра популярност сред населението. Очаква се услугата да се изпълнява 12 месеца, считано от месец септември, а общата продължителност на проекта е 15 месеца. Друго интересно нещо за общината е, че подписахме споразумение за ваучер за изграждане на безплатна Wi-Fi зони в общината, като в момента сме на етап подбор на  изпълнителя на мрежата, самото споразумение е подписано и очаквахме само преподписване от европейския орган. В момента се работи по изпълнение на капиталовите разходи за 2019 г., като вървят тръжни процедури за избор на изпълнители. На пръв поглед са малки обекти, но всеки един от тях има съществена роля за развитието на общината, макар че нямаме кой знае колко големи средства за разполагане в тази част, се надяваме с рационалното влагане на съществуващото да решим някои ключови проблеми. Като например водоснабдяването на едно село в общината, което има проблеми от години, като предотвратим рушенето на общински сгради, които не са ремонтирани отдавна, извършим малките ремонти на общинските площи, улици и тротоари. Пример за работата на общината е и новото изграждане на пазарска площ с преместваеми обекти, което донякъде ще облекчи извършването на търговията от земеделски производители и работници, или търговски обект на нетърговска площ. По принцип очаква се тези  средства да бъдат усвоени до края на годината, надяваме се, че няма да имаме проблеми в изпълнението им и в подбора на изпълнителите. Интересната новина за стария проект, който изпълняваме, че получихме писмо от управляващия орган, който ни предлага да продължим работата по проекта още една година. Става въпрос за  „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“, а през последните години изграждането на Центъра за ранна интервенция на услугите, една добра перспектива за развитието на децата в общината, защото родители и деца получават квалифицирана помощ от специалисти, голяма част от които са през лекции извън  общината. В същото време в момента върви за трета година подготовката на дечица в лятно училище – говорим за деца, които вече са приключили работа в подготвителните групи в детската година и се очертава септември да започнат училище. Тези деца се обхващат с цел да може да се оползотвори лятото им и да не загубят навици за училище. И се надяваме, че с изпълнението на тези амбициозни проекти ще вдигнем самочувствието малко на местното население и съответно ще успеем да осигурим добри условия на гостите на общината.

Водещ:  Проектът „Щастливо детство“ и лятното училище ли са проектите, чрез които общината ще работите с децата през лятото?

Евгения Такова: По принцип, дечицата са в две групи по 15, и съответно ползват помещения, изградени по предишни проекти в този Център за ранна интервенция на уврежданията, осигурени са и материали за работата, квалифициран педагог и помощник-възпитател се грижат за тях в продължение на половин ден, и съответно имат достатъчно материали, с които изпълняват програма, утвърдена предварително при формиране на групите.

Елеонора ЧОЛАКОВА