Инж. Емилия Даракчиева, Дирекция „Инспекция по труда“ – Смолян: До 30 април е срокът за подаване на декларациите по Закона за здравословните и безопасни условия на труд

До 30 април 2019 г. е срокът за подаване на декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд. Това каза за Радио „Фокус“ – Смолян инж. Емилия Даракчиева – директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Смолян. Тя поясни, че задължение да подават декларации имат новосъздадени предприятия, както и  предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. „Декларациите могат да се подадат онлайн или в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието. Работодателите вече не трябва да подават уведомления за неподаване на декларацията, когато няма промяна в условията на труд, подлежащи на деклариране. С цел намаляване на административната тежест това тяхно задължение отпадна от 2018 г.“, припомни инж. Даракчиева.

Тя допълни, че от 1 април 2019 г. чуждестранните работодатели, които командироват в рамките на предоставяне на услуги работници у нас вече могат да подават онлайн задължителните уведомления за командированите лица. „Това е възможно благодарение на изградения единен официален национален уебсайт, в който представители на предприятия от други държави, командироващи работници в Република България, както и самите командировани лица, могат да намерят информация за трудовото законодателство, действащо у нас“, каза още инж. Даракчиева.

Нели ГЕРГЬОВСКА