Инж. Емилия Даракчиева, Инспекция по труда – Смолян: 558 нарушения на трудовото законодателство са констатирани при проверки в областта през февруари

През месец февруари 2019 г. Дирекция „Инспекция по труда“ – Смолян е извършила 97 проверки на територията на областта. Това каза за Радио „Фокус“ – Смолян директорът на Инспекцията, инж. Емилия Даракчиева. При тези проверки са констатирани 558 нарушения на нормативните актове на трудовото законодателство. 274 от тях са свързани със  здравословните и безопасни условия на труд и 284 са  по трудовите правоотношения. За тяхното отстраняване са дадени 544 принудителни административни мерки. През отчетния период са установени 2 случая на работа без сключен трудов договор, поясни инж. Даракчиева.

Тя допълни, че при извършените проверки през февруари, в едно предприятие е констатирано забавяне изплащането на дължими трудови възнаграждения на 8 работници, които са в размер общо на 11 661,95 лв. „Дадени са предписания на работодателя в кратки срокове да изплати дължимите месечни работни заплати. През месец февруари 2019 г. са издадени 3 наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на работодател, забавил изплащането на  дължимите месечни  заплати на работник“, уточни инж. Даракчиева.

През февруари са съставени 7 акта за установени административни нарушения на работодатели. Шест от тях са съставени за нарушения на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения и един акт  е съставен на работодател за неоказване на съдействие на контролен орган при изпълнение на неговите функции. Влезлите в сила наказателни постановления за отчетния месец са 6, с обща  сума на наложените имуществени санкции на работодатели в размер на 10 500 лв., каза още инж. Даракчиева.

Нели ГЕРГЬОВСКА