Инж. Емилия Даракчиева, Инспекция по труда: 32 разрешения за работа на непълнолетни са издадени в област Смолян от началото на годината

От началото на 2019 г. до момента са издадени 32 разрешения за работа на  лица, ненавършили 18-годишна възраст. Това каза за Радио „Фокус“ – Смолян инж. Емилия Даракчиева – директор на Инспекцията по труда в Смолян. По думите й, предвид предстоящата лятна ваканция на учениците, се очаква след 15 юни 2019 г. да се увеличи броят на исканията на работодатели за приемане на работа на непълнолетни лица.

„Наемането на лица, ненавършили 18-годишна възраст става само след получено разрешение за работа от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Искането се подава от работодателя в компетентната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на работното място. Създадена е възможност искането да бъде подадено и по електронен път. Цялата процедура е описана на сайта на Главна инспекция по труда. Документите, които се изискват от работодателите, са същите, които трябва да подготвят за всяко работно място, независимо дали на него ще бъде наето непълнолетно или пълнолетно лице. Разликата е, че при наемане на лице, ненавършило 18 години, документите се представят предварително в ИА ГИТ, докато при наемането на пълнолетно лице те се представят при проверка“, поясни инж. Даракчиева.

Нели ГЕРГЬОВСКА