Инж. Емилия Даракчиева, Инспекция по труда: 2619 нарушения на трудовото законодателство са констатирани в област Смолян през първото полугодие на 2019 г.

За първото полугодие на 2019 г. Дирекция „Инспекция по труда“ Смолян е извършила 550 проверки на територията на областта. Това каза за Радио „Фокус“ – Смолян инж. Емилия Даракчиева – директор на Инспекцията по труда в Смолян. При тези проверки са констатирани 2619 нарушения на нормативните актове на трудовото законодателство. „1576 от тях са свързани със  здравословните и безопасни условия на труд, 1038 са по трудовите правоотношения, едно е по насърчаване на заетостта и 4 по трудовата миграция и трудова мобилност. За тяхното отстраняване са дадени 2513 принудителни административни мерки. През отчетния период са установени 16 случая на полагане на труд от лица без сключен писмен трудов договор и 3 случая на допускане до работа на работника или служителя преди да му се предостави копие от уведомлението, с което договорът е регистриран в териториалното поделение на НАП“, поясни инж. Даракчиева.

От началото на годината са съставени 60 акта за установени административни нарушения на работодатели и работници и служители. Влезлите в сила наказателни постановления за отчетния период са 60 с обща  сума на наложените имуществени санкции на работодатели в размер на 79 200 лв., каза още инж. Даракчиева.

Нели ГЕРГЬОВСКА