Инж. Иван Герин, ДГС – Симитли: От началото на летния сезон до момента нямаме регистрирани пожари, пикът се очаква да настъпи през август и септември

Инж. Иван Герин, директор на Държавно горско стопанство – Симитли, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Каква е оперативната обстановка в района на ДГС „Симитли“ от началото на летния сезон – колко са регистрираните пожари и нанесените щети от тях?

Инж. Иван Герин: От началото на летния сезон до момента нямаме регистрирани пожари в района на Държавно горско стопанство – Симитли. През последните години се наблюдава тенденция, според която през месец юли като цяло възникват малко на брой пожари, които не нанасян големи щети. Пикът на пожарите настъпва през месеците август и септември, когато валежите са незначителни, а температурите са високи. Тогава и самата тревната растителност е доста суха. Всички тези фактори, при наличие на небрежност от страна на хората, водят до възникване на пожари през този период. А иначе от началото на 2019 година имаме регистрирани 2 броя пожари. Те възникнаха през месец март като площта, която засегнаха бе 34 дка. Пожарите бяха погасени още в самото им начало, затова ѝ не нанесоха сериозни щети, освен че бе засегната тревната растителност.

Фокус: Сравнено с 2018 година – повече или по-малък е броят на възникналите пожари?

Инж. Иван Герин: Сравнени двете полугодия на 2018 и 2019 година, то за 2018 година нямахме регистрирани пожари, докато през тази, както вече казах, имаме 2 броя. Времето през месец март тази година беше необичайно сухо и топло, което доведе до появата на тези пожари. А както знаете обикновено през месец март хората започват да почистват своите ниви, палят огън на открито, проявяват небрежност и най-често това води до възникване на пожари. Трябва да отбележим, че и при двата пожара, освен горски служители, се включиха и съзнателни граждани, които помогнаха за бързото им потушаване. Освен това не се наложи да идват автомобили на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

Фокус: Не липсват инциденти, свързани с пожари, които нанасят щети върху вашата територия, но всъщност огънят тръгва от Р Северна Македония. В тази връзка припомнете ни какво направи ЮЗДП през 2018 г., за да намали броят на инцидентите от този характер?

Инж. Иван Герин: Така е. Почти всяка година имаме сигнали за възникването на пожари в пограничната зона между България и Р Северна Македония. При тези сигнали в повечето случаи се оказва, че пожарите възникват на съседната територия и се разпространяват много бързо с оглед на това, че често има вятър, който е с посока изток – запад. Тоест към наша територия. Освен това тази зона е доста отдалечена от седалището на Държавно горско стопанство – Симитли. Поради тази причина времето за реакция и овладяване на пожара се увеличава. Затова през 2018 година Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП), заедно с Държано горско стопанство – Благоевград и Държавно горско стопанство – Симитли направи специална преграда – механизирано с булдозер, като общата и дължина е около 15 км. Тя се намира на самата граница. До голяма степен тази преграда ще помага за предпазване от прехвърляне на огъня от Р Северна Македония към нашите територии, а също ще възпрепятства преминаването на пожара от низов във върхов и ще намали неговото разпространение.

Фокус: През последните дни имаше и сериозни валежи от дъжд, но и бури. Нанесоха ли те сериозни щети по горските масиви?

Инж. Иван Герин: Горските масиви, които се намират на нашата територия не бяха засегнати от бурите, които имаше през последните месеци. По-скоро поройните дъждове нанесоха сериозни щети върху горските пътища, особено в района на село Долно Осеново. Там доста от основните пътища са непроходими за противопожарна и друга техника. В тази връзка още миналата седмица започнахме ремонт на тези пътища с багер на Югозападно държано предприятие (ЮЗДП). Целта ни е в максимално кратки срокове да се отстранят щетите върху пътната инфраструктура в горските територии. От силните ветрове няма нанесени сериозни щети по горските масиви. Засегнати са само единични дървета.

Фокус: Какви са най-сериозните проблеми, с които се налага да се справяте по отношение запазването и развитието на горите?

Инж. Иван Герин: Едни от най-сериозните проблеми, с които се налага да се справяме са свързани с незаконната сеч. Благодарение на предприетите превантивни мерки през тази, ни и в предходните години се наблюдава значителен спад в тази посока. Друг проблем, но и предизвикателство пред нас е  възстановяването на опожарените територии, които бяха засегнали в района на Мечкул през месец август 2017 година. През миналата, също и през тази, а и в следващите години предстои участъкът да бъде възстановен. Като през 2018 година беше направена организация за усвояването на опожарената дървесина. Освен това беше извършена почвоподготовка в размер на 300 дка. През 2018 година тези 300 дка бяха залесени, а през есента предстои почвоподготовка на останалите освободени площи, които са около 1100 дка. Тяхното залесяване най-вероятно ще се осъществи през пролетта на 2020 година, а другата част най-вероятно през 2021 година. Може да се каже, че територията ще бъде възстановена и залесена, като ще се полагат и други грижи за възстановяването по-натам.

Фокус: Има ли на територията на стопанството подходящи места за устройване на временни и постоянни пчелини?

Инж. Иван Герин: На територията на Държавно горско стопанство – Симитли има подходящи места за устройване на временни и постоянни пчелини. Природните дадености в района са добри, като има и богато разнообразие на различни видове растения с медоносни качества, така че хората, които се занимават с тази дейност имат предпоставки да я развиват при нас.

Ливия НИНОВА