Инж. Иван Иванов, Инспекция по труда – Варна: Във Варненска област най-често непълнолетни се наемат на работа в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и търговията

Във Варненска област най-често непълнолетни се наемат на работа в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна инж. Иван Иванов, директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Варна. Той припомни, че според българското законодателство на работа могат да бъдат наети непълнолетни лица, които имат навършени 15 години, а условията за труд са регламентирани в Кодекса на труда. „Те не могат да работят повече от 7 часа, не могат да полагат нощен труд – между 22.00 и 06.00 часа труда за тях е забранен. Не могат да работят в екстремно ниски или високи температури и както казах, облекчен режим на труд, който регламентира някои по-специфични изисквания при разглеждането на заявленията, които работодатели входират при нас за наемане на такива лица“, заяви инж. Иванов. Той съобщи, че при наемане на работници, които нямат навършени 18 години, работодателите трябва да представят длъжността характеристика за работата, която ще извършва самото дете. „Резултати от оценката на риска, които са характерни за работното място, за което кандидатства непълнолетния работник. Осигурените мерки за защита на здравето и безопасността на този непълнолетен работник. При необходимост осигурени лични предпазни средства. Това е за едни специфични дейности, за които почти никога не са входирани при нас искания за наемане на непълнолетни“, посочи инж. Иванов. По думите му, към документацията трябва да бъде представено и медицинско удостоверение, което се заверява от лекарска консултативна комисия, както и заключение от службата по трудова медицина за годността на това лице, ненавършило 18-годишна възраст да заеме определената позиция. При децата, които работят и в рамките на учебната година, трябва да бъде представено разпределение на работното време с индивидуален режим за учение и допълнителни занимания.

Бояна АТАНАСОВА