Инж. Иван Иванов, Инспекция по труда – Варна: Към момента сме получи около 430 заявления за наемане на непълнолетни през летния сезон

Снимка: Pixabay.com

Към момента сме получи около 430 заявления за наемане на непълнолетни през летния сезон. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна инж. Иван Иванов, директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Варна. По думите му, това число се променя ежедневно, тъй като всеки ден в Инспекцията постъпват между 20 и 30 заявления. Инж. Иванов съобщи, че от началото на 2019 г. са констатирани 2 нарушения при наемането на работа на лица под 18 години. „Това е грубо нарушение. Съгласно българското законодателство то е криминализирано деяние и подлежи на съдебен контрол, тъй като там вече представлява наказателно преследване от прокуратурата, спрямо виновните лица“, посочи директорът на звеното. Инж. Иванов съобщи, че случаите са установени през месеците март и април, а лицата са работели в сферата на услугите. Той допълни, че от Инспекцията са обработили и един сигнал от граждани за непълнолетен работник, нает без разрешение от Инспекцията по труда. „Но той не беше от непълнолетен работник, а по-скоро така както го установихме от конкуренция, за да извършим проверка на даден търговски обект, където работи непълнолетен работник. Не се потвърди този сигнал, което е радващото за нас“ заяви инж. Иванов. По думите му, по-активни при подаването на сигнали са родителите, които са по-добре запознати с трудовото законодателство от своите деца. „Все пак децата още се сблъскват тепърва с трудовото законодателство. Това им е първо работно място и малко по-неориентирани са, когато трябва да бъдат предприети някакви действия. Затова родителите са доста по-добре запознати, сигнализират ни и се предприемат необходимите действия“, каза още инж. Иванов. Той припомни, че гражданите могат да подават сигнали в дирекция „Инспекция по труда“, която се намира на ул. „Христо Самсаров“ 2А във Варна. Това може да стане и на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, както и по електронен път.

Бояна АТАНАСОВА