Инж. Иван Иванов, Инспекция по труда – Варна: Най-често родителите са тези, които сигнализират за нарушения при наемането на работа на техните непълнолетни деца

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Инж. Иван Иванов, директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Ако може да припомним при какви условия имат право да работят децата/непълнолетните лица?

Инж. Иван Иванов: Условията са няколко, които са регламентирани в Кодекса на труда. Това са облекчени условия за работа. Те не могат да работят повече от 7 часа, не могат да полагат нощен труд – между 22.00 и 06.00 часа, труда за тях е забранен. Не могат да работят в екстремно ниски или високи температури и както казах, облекчен режим на труд, който регламентира някои по-специфични изисквания при разглеждането на заявленията, които работодатели входират при нас за наемане на такива лица.

Фокус: На каква възраст най-рано може да се случи това?

Инж. Иван Иванов: Законодателя предвижда 15 години навършени, разбира се, има специфика и едно отклонение, но то важи за циркови, за кино  и т.н., където се позволява и на 14 и на 13-годишни да бъдат наети в определени условия. Общото правило е 15-годишна възраст.

Фокус: Какви са условията един работодател да може да наеме непълнолетно лице на работа?

Инж. Иван Иванов: Ами те най-общо са посочени в нашите бланки, които ние получаваме от работодателите заявките за такива непълнолетни. Работодателя трябва при заявяване на такова непълнолетно, че желае да бъде наето на работа при него, да представи длъжностна характеристика за работата, която ще извършва самото дете. Резултатите от оценката на риска, които са характерни за работното място, за което кандидатства непълнолетния работник. Осигурените мерки за защита на здравето и безопасността на този непълнолетен работник. При необходимост осигурени лични предпазни средства. Това е за едни специфични дейности, за които почти никога не са входирани при нас искания за наемане на непълнолетни. Медицинско удостоверение за постъпване на работа,което е стандартно за всеки един работник, само че при непълнолетните е малко по-специфично, тъй като се заверява от лекарска консултативна комисия и разбира се заключение от службата по трудова медицина за годността на това лице, ненавършило 18-годишна възраст да заеме определената позиция.

Има едно допълнително изискване за лицата, както казах, които са на 15 години. Там трябва да бъде дадено разпределение на работното време с индивидуален режим за учение и допълнителни занимания. Говоря за учениците, които все още са на училище.

Фокус: В какви сфери най-често работят непълнолетните във Варна и областта?

Инж. Иван Иванов: Ами във Варненска област логично е през летния сезон тези лица да са най-търсени от работодателите в сезонните туристически обекти. Това са в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и търговията.

Фокус: По ваши наблюдения, увеличават ли се или намаляват подадените заявления за работа на непълнолетни през последните години?

Инж. Иван Иванов: Динамиката е много характерна, както за миналата година, към момента нямаме нито увеличаване, нито намаляване на броя. Движим се в едно и също темпо с това, което беше характерно за 2018 г. Ако направим една по-дълга ретроспекция в годините назад има увеличение.  Има и то сериозно увеличение в последните 2-3 години.

Фокус: Ако може по-конкретно да кажем колко са подадените молби в Инспекцията до момента?

Инж. Иван Иванов: До този момент, те вече надхвърлят 430. Казвам до този момент, защото при нас по време на работа влизат между 20-30 всеки ден, особено сега през месец юни, когато активно се наемат непълнолетни.

Фокус: Констатирани ли са някакви нарушения от Инспекцията по труда до този момент?

Инж. Иван Иванов: За тази година имаме два случая, установени към момента на наемане на непълнолетни работници без разрешението на Инспекцията по труда. Това е грубо нарушение съгласно българското законодателство то е криминализирано деяние и подлежи на съдебен контрол, тъй като там вече представлява наказателно преследване от прокуратурата, спрямо виновните лица.

Фокус: В какви сфери са работели тези непълнолетни?

Инж. Иван Иванов: Ами в сферите на услугите са, но лицата са били констатирани в един по-минал период назад. Едното е през месец март, другото е през месец април, установено от колегите.

Фокус: Именно в тази връзка, ако можем да споменем къде и как хората могат да подават сигнали за нарушения?

Инж. Иван Иванов: Нарушения правата на непълнолетни работници в Инспекцията по труда. Ние сме контролния орган, който осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство в тази част и специализирания контрол за наемане на тази категория работници – непълнолетните работници. При нас постъпват такива сигнали. Имаме един единствен засега от началото на годината. За радост, той се оказа неточен и неверен. Така, че не се потвърди информацията за наемане на непълнолетен работник без разрешение от Инспекцията по труда. Но при нас във Варна могат да подават хората сигнали всички непълнолетни лица, говоря непълнолетни работници, които считат, че техния работодател ощетява правата им, гарантирани в Кодекса по труда.

Фокус: Активни ли са хората в това отношение? Подават ли сигнали към Инспекцията, които да бъдат проверени от ваша страна?

Инж. Иван Иванов: Ами както казах, имахме един сигнал тази година, но той не беше от непълнолетен работник, а по-скоро така както го установихме от конкуренция за да извършим проверка на даден търговски обект, където работи непълнолетен работник. Не се потвърди този сигнал, което е радващото за нас. По принцип в годните назад по-скоро родителите ни сигнализират за някакви нарушени права на дечицата, които са започнали работа, отколкото самите непълнолетни работници тръгват да търсят правата си при нас. Все пак децата още се сблъскват тепърва с трудовото законодателство. Това им е първо работно място и малко по-неориентирани са, когато нещо трябва да бъде в тяхна защита, трябва да бъдат предприети някакви действия. Затова родителите са доста по-добре запознати, сигнализират ни и се предприемат необходимите действия.

Бояна АТАНАСОВА