Инж. Иван Иванов, Инспекция по труда – Варна: Хората, които работят без трудови договори много често са уязвими и в последния момент не получават обещаното заплащане

Инж. Иван Иванов, директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Инж. Иванов, колко проверки са осъществили служителите през последните месеци – юни и юли? И какви обекти са проверявани на територията на Варна.

Инж. Иван Иванов: На територията на Варненска област да допълня, тъй като нашата контролна дейност е осъществявана на цялата област. Имаме общо 389 проверки към 25 юли, от първи юни. Като преобладават проверките в сезонните туристически обекти. Там са 179 проверки извършени.

Фокус: Какви са най-често констатираните нарушения и в какви сфери?

Инж. Иван Иванов: Нарушенията, констатирани за този период от близо два месеца са 1574, като почти по равно се разделят между безопасност на труда и трудови правоотношения. Има лек превес на нарушенията по трудовите правоотношения, които са 846 срещу 709 по здравословните и безопасни условия на труд. Това са свързани най-вече със заплащането и работното време.

Фокус: Констатирани ли са случаи на хора без трудов договор при тези проверки?

Инж. Иван Иванов: Да, имаме 40 такива случая, като за всеки един Инспекцията по труда е предприела и съответните принудителни и административни мерки, включително и търсене на наказателна отговорност спрямо работодателите, допуснали лица без трудови договори в своите обекти.

Фокус: А по отношение на наемането на непълнолетни лица. Очакваше се месец юни и началото на юли да има най-сериозно подаване на заявления след края на учебната година. Ако може да ни съобщите данните за тези месеци?

Инж. Иван Иванов: Да, действително това беше пика на подаваните заявления в Инспекцията по труда. До момента, от 1 юни до 25 юли, 801 заявления за наемане на непълнолетни са входирали работодателите в Инспекцията по труда. Като от началото на годината тяхната бройка е 1125.

Фокус: При извършените проверки констатирани ли са проблеми именно при наемането на непълнолетни лица или може би техните условия на труд?

Инж. Иван Иванов: За радост тази година, говоря в тези два месеца, нямаме сериозни нарушения с непълнолетните работници. Казвам сериозни, като коментирам – наемане на работника без разрешение от Инспекцията по труда или без трудов договор, допускането му на работа след 22.00 часа, когато за него труда е забранен и същевременно нарушения, свързани с полагането на повече от 7 часов работен ден за непълнолетните. Не са констатирани такива нарушения, но пак казвам, ние сме средата на сезона. Но това е положителен фактор. Първа година може би от последните 3 или 4 нямаме сериозни нарушения при наемането на непълнолетните работници.

Фокус: Значи можем да кажем, че работодателите също стават по-дисциплинирани към тези отговорности, които имат в тези трудовите правоотношения?

Инж. Иван Иванов: Да. Този извод, който го направихте е съвсем точен. Работодателите най-вече от сферата на туризма добре са запознати с трудовото законодателство, с изискването за наемане на непълнолетни и се стремят за спазват стриктно тези изисквания, както при подаването на документите и окомплектоването им, така и вече при назначаването на самите работници на работа и спазването на ограниченията, които съществуват за този вид работна ръка. Това са малко по-специфични условия на труд спрямо останалите. По-кратък работен ден, забраната за полагане на нощен труд. Казвам, че това всичкото, което като нарушения от предходните години е установявано в Инспекцията по труда за този период от близо 2 месеца, към момента не е констатирано.

Фокус: И ако можем да се върнем към броя на нарушенията? Какво показват данните спрямо предишни години?

Инж. Иван Иванов: Със 105 са констатираните нарушения към 25 юли повече спрямо същия период – от 1 юни до 25 юли 2018 г. приблизително една и съща величина. Това не е голяма разлика на базата на тези общо 1574 констатирани нарушения. Това е по-малко от 7-8%. Нещо, което не е драстично и в същия порядък се движим и тази година с констатираните нарушения във сферата на туризма.

Фокус: Предполагам, че проверките ще продължат така, че ще може да се направи по-конкретно обобщение след края на летния сезон?

Инж. Иван Иванов: Точно така. предполагам началото на месец октомври, когато ние ще имаме една по-обобщена картина на сезона можем да коментираме как са нещата. Аз подчертавам, да, нарушенията са като цифра много, но прави впечатление, че те не са толкова груби. Аз смея да подчертая, че най-тежките нарушения, свързани с наемането на работната ръка без трудов договор драстично намаляват. Само преди 6-7 години назад за този период бяха между 90 и 100 случаите на констатирани лица без трудови договори. Ето към днешна дата те са само 40. Това не, че ме успокоява. Бизнеса продължава все още да генерира нарушения, но те са намалели над 50 дори 60% спрямо това, което е било в годините назад – 2012 -2013 г.

Фокус: Положителна тенденция, което може би ще доведе до това работодателите да знаят своите отговорности и да не си позволяват такова нарушение.

Инж. Иван Иванов: Категорично. Трябва да дисциплинираме нашите работодатели с методите, които инспекцията по труда прилага. Постигнахме тези резултати и се надявам те да бъдат подобрявани със всяка изминала година.

Фокус: И последно, има ли подавани сигнали от страна на граждани през този период и колко са те?

Инж. Иван Иванов: Не е голяма бройката им – 69 са за тези близо два месеца, което на общия фон от над 320 за полугодието показва една лека тенденция на снижаване на подаваните сигнали през този период – месеците юни и юли. Но практиката от последните години показва, че засилено подаване на сигнали се получава някъде първата, втората десетдневка на месец септември, когато вече се прекратяват правоотношенията на сезонните работници. И тогава вече излизат проблеми, които са били прикривани през целия летен сезон.

Фокус: От какво естество са тези сигнали?

Инж. Иван Иванов: На 100% те са свързани със заплащането. Обикновено работниците са договорили устно със своите работодатели една по-висока сума от тази, която е фиксирана в трудовите им договори. И след изтичане на техния договор или прекратяване на правоотношението, те не получават за последния месец договорената устно сума, а се получава единствено тази по трудово правоотношение. И тогава те най-често търсят инспекцията по труда за съдействие. За съжаление без да знаят, че Инспекцията по труда може да проверява и да гарантира изплащането по трудов договор възнаграждение – устните договорни нямат стойност и затова ние там няма как да се произнасяме.

Фокус: Хубаво е да припомним, че хората трябва да имат черно на бяло условията на труд, заплащането и всички тези неща съответно, за да изискват нещо въз основата на някакъв документ?

Инж. Иван Иванов: Точно така. трудовия договор гарантира на работника не само работната му залата, а и отпуската, която той ще има право да получи или да му бъде заплатена след края на сезона, ако не е ползват. Същевременно и другите придобивки, които са свързани с допълнителни заплащания за заслужено време. Така, че работниците, които работят без трудови договори много често са уязвими и обикновено в последния момент не получават абсолютно нищо.

Бояна АТАНАСОВА