Инж.Калин Николов, УОГС „Петрохан”: 89% от нашата гора е букова, а буковият дървостой не боледува

Разговаряме с инж.Калин Николов, директор на Учебно опитно горско стопанство „Петрохан?

Радио „Фокус”: Има ли болести по горските масиви в Учебно опитно горско стопанство „Петрохан?
Инж. Калин Николов: При обходите, които сме правили тази пролет – няма . На три места на територията на Учебно опитно горско стопанство „Петрохан” се появиха болести по боровите гори и се наложи тези площи да бъдат ликвидирани още през миналата година. Но, това са много малки площи. Тези три места са по 2 декара, общо около 6 дка. От болести страдат предимно иглолистните култури и най-вече върху белия бор. При нас тези гори са само 7% от площта на стопанството. Засегнати са предимно площи в ниската част, а във високата част на планината боровете не боледуват така.Ние сме широколистно стопанство. 89% е застъпена буковата гора. Климатичните изменения, които допринасят за вредителите не оказват влияние засега върху буковата гора. Повече от 15 години съм това стопанствои нямаме масови поражения от болести, наблюденията на специалистите сочат, че буковият дървостой не боледува.

Радио „Фокус”: След зимния период увеличиха ли се бракониерските набези?

Инж. Калин Николов: За предотвратяване на бракониерски набези са изградени ровове на територията на Учебното опитно горско стопанство „Петрохан”. Такива ровове са направени в района, граничещ с Берковица. Единствено оттам има набези на бракониери, там направихме тези ровове и каруците на бракониерите не могат да минават. Нямаме масови нападения на бракониери, не работим с външни фирми, добиващи дърва и това още повече ограничава достъпа в опитното горско стопанство. Край стопанството преминава главен път Е 79, има охранителни камери, предприети са и допълнителни охранителни мерки. Ние сме затворено стопанство, 7000 хектара е едно малко стопанство в сравнение с другите горските стопанства от района. В тази част на страната населението е предимно възрастно, проблем имаме единствено с няколко ромски махали в Берковско, но те са много дребни и за там сме взели мерки.

Радио „Фокус” – Видин: Какви мерки предприемате срещу пожари в горските масиви?

Инж. Калин Николов: Благодарение на това, че сме много влажен буков район няма пожари през летния сезон. Пожарите са много опасни в иглолистните райони, там много изсъхва гората, а при нас буката задържа влагата. За период от 15 години сме имали два пъти пожари в ливади. При тези два пожара са предприети мерки за тяхното пресичане, като целта е била да не достигнат горските масиви. Мерките са стандартни – да не се допуска палене на огън в гората, набюдение и бърза реакция при сигнал за пожар.

Радио „Фокус” – Видин: Колко хора работят в стопанството?

Инж. Калин Николов: 58 души, малко повече хора работят при нас, но ние сме по-различни от другите стопанства. Ние сме учебно опитно стопанство, имаме учебна база към Лесотехническия университет. В тази база идват наши студенти и от други университети за обучение и практика. Поддържаме съответните учебни полета. Ние имаме и собствени бригади за дърводобив, другте стопанства работят с външни фирми, но ние – не. За това и стопанството ние опазено – и от бракониеи, и от пожари. Нашите бригади разполагат със съответната техника, която се е запазила. Две бригади за дърводобив имаме, като другите стопанства разполагаме с лесоустройствен проект, приет преди две години, определени са ни количеството дърва, които можем да добиваме.
Анна ЛОЗАНОВА