Инж. Любомир Бонев, БСП: В Перник ще се стигне и до хуманитарна криза, ако не се вземат бързи и адекватни мерки

Инж. Любомир Бонев, народен представител от ПГ на „БСП за България“ – Пернишки избирателен район, в интервю за предаването „Перничани – потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Отново във фокуса на вниманието ни е проблемът с водата в Перник и някои селища на общината. Г-н Бонев, дават ли вече предприетите краткосрочни мерки резултат или кризата се задълбочава?

Любомир Бонев: По последни данни, които получаваме за ежедневното състояние на язовир „Студена“, поне е ограничен разходът на вода за промишлени нужди. Eестествените притоци, които са на язовира, по един или друг начин спомагат водният обем да държи постоянно количество. Не казвам, че се пълни, защото многократно е обяснявано, че язовир „Студена“ е едногодишен язовир, който се пълни от снеготопенето. Към настоящия момент явно мерките, предвидени в режима, сработват до степен такава, че водните ресурси, които са в язовир „Студена“, все още са на поносими нива, язовирът не е на критичния обем.

Водещ: Но това не означава, че въведеният режим скоро ще бъде отменен, ако правилно Ви разбирам?

Любомир Бонев: Разбира се, водният режим – тази болезнена мярка за всеки един перничанин, към настоящия момент няма как да бъде отменен, поради това, че язовирът все пак има много ниско водно количество. Режимът, който се изпълнява от ВиК-Перник, спомага да има сравнително нормално подаване на вода за питейно-битови нужди на населението.

Водещ: ВиК има ли планове за ограничаване на течовете на вода?

Любомир Бонев: Управителят на ВиК нееднократко казваше, че 80% от загубите са по водопреносната мрежа, всичко това говори само по себе си, че ВиК дружеството не е управлявано както трябва. Инициираният от „БСП за България“ парламентарен дебат, относно състоянието на водопреносната мрежа и на водите, който ще се състои в най-скоро време, напълно ще изясни картинката. Аз нееднократно съм задавал въпросите от трибуната на Народното събрание до министъра. Недопустимо е през цялото това време ВиК да не е предприело елементарни стъпки, за да не се стига до този режим. Регионалният министър нееднократно ни заявяваше, че едва ли не това е напълно нормално, че е виновна сушата. Оказва се съвсем различна ситуацията –  безхаберието и безотговорното отношение на управителя на ВиК, на вече бившия областен управител, които през цялото време са знаели за моментното състояние на язовира, доведе Перник до режим на водата.

Водещ: Сега има нов областен управител, който е и председател на ВиК асоциацията. Имахте ли вече среща с него, има ли той визия оттук нататък как да продължи решението на този проблем?

Любомир Бонев: Това, което мога да кажа, е, че съм провел телефонен разговор с него дотолкова, доколкото квартал със 7000 души в Перник – квартал „Църква“, остана пет дни без вода. Имаме махала от град Батановци, която повече от 12 дни вече е без вода. Областният управител трябва да взема бързи и адекватни мерки по проблема с водния режим. Така че от него се очаква в най-кратки срокове да предприеме съответните действия. Той е председател на ВиК асоциацията. Отговорността и постът носят съответните задължения. Към настоящия момент се  надявам да се работи в оперативен порядък, за да може поне да се осигури водоснабдяването на „Църква“ и на Батановци – най-засегнатите хора, които са без жизненоважната вода.

Водещ: Имаше сигнали дори и за своеобразна епидемия в някои части на Перник. За щастие, струва ми се, че тези сигнали се оказаха неверни. Вие разполагате ли с друга информация?

Любомир Бонев: РЗИ-Перник ежедневно дава отчети за състоянието както на  количествените, така  и на качествените показатели на водата. Към настоящия момент няма информация да има епидемии, въпреки че през цялото време на водна криза има риск. Ако не се вземат бързи и адекватни мерки, ще се стигне и до хуманитарна криза. Говоря за вземане на мерки на високо ниво – министерства.

Водещ: Какво е краткосрочното решение в тази ситуация? Какви са вашите очаквания?

Любомир Бонев: Най-малкото да се намалят загубите по водопреносната мрежа, в най-бърз порядък да се спрат течовете по водопреносната мрежа на град Перник, да се търсят алтернативи. Оказва се, че язовир „Студена“ е безалтернативен. Природните ресурси, които имаме на Витоша, всичките води да могат по един или друг начин да бъдат канализирани към чашката на язовира, за да може перничани да ползват водата. Това са краткосрочни мерки. Вижте, Перник е изправен пред невъзможност да получава вода, ако не се вземат тези мерки. До снеготопенето всички налични водни природни ресурси трябва да бъдат канализирани в язовир „Студена“.

Водещ: Очакваме развитието на тази тема. Разбира се, тя не може да бъде финализирана в този разговор.

Любомир Бонев: Бих искал да обърна внимание, че в бюджета на регионалното министерство за догодина, перото, което осигурява финансиране за интегрирано управление на водните ресурси, е намален. Това само по себе си показва отношението на управляващите към ВиК сектора.

Водещ: Може би ще се разчита на европейски програми?

Любомир Бонев: Да, хубаво е. В Перник предстои изграждането на воден цикъл по европейска програма, който всички очакваме, за да се подобри качеството на предлаганата ВиК услуга. Но това е само малък акцент относно бюджета на страната ни.

Водещ: 8 лева партийна субсидия за глас догодина –удовлетворени ли сте от това решение на парламента?

Любомир Бонев: 11 лева е висока субсидия, ние бяхме против това. 6 месеца сме   инициирали преговори, или поне опити за преговори, за субсидиране на политическия живот и на партиите. Не е редно партиите да се субсидират от други места, от бизнеса. Това не е редно за нормалното функциониране на политическия живот в страната.

Водещ: Освен повишаването на партийната субсидия, имаше ли други предложения на БСП, които бяха приети?

Любомир Бонев: Преди всичко бюджетът, който беше представен от управляващите, беше бюджет на застой. Един бюджет, в който не се предвиждаха реформи, бюджет, в който се увеличаваха средствата в изцяло нереформирани сектори. Фокусът и акцентът на нашия бюджет беше относно социалните политики, относно подоходното облагане. Не е нормално в страната ни разпределението от БВП за социална политика да бъде 36%, като в по-голямата част от европейските страни това е между 45 и 50%. Не е нормално за пенсионни и други осигурителния плащания процентът да е 17, докато за европейските страни да бъде 30. Другото, което правеше впечатление, е, че всичките осигурителни плащания от миналогодишния бюджет бяха преписани в сегашния бюджет. Ние предлагаме справедливо разпределение на данъчната тежест между всички,  еднократна помощ за дете 6500 лева, помощи за второ и за трето дете на осигурени родители през последните 24 месеца, 10 минимални работни заплати, което също е 6500 лева, защото ние предлагахме минимална заплата от 650 лева, преизчисляването на пенсиите, което щеше да доведе до повишаване на пенсиите между 20 до 25%, а не както сега е предложено в бюджета 6,7%. Това са само част от мерките. Мога да говоря и за образованието, за безплатните учебници от 1 до 4 клас за децата, помощта за всяко едно дете от 250 лева от 1 до 4 клас. Можем да говорим за един учебник по един предмет от 1 до 12 клас за всички деца, за да не генерираме непрекъснато функционално неграмотни. Това е само една малка част от мерките. Намаляване на диференцирана ставка на ДДС за основните продукти – лекарства, книги. И това е само малка част от социалната ориентираност на нашия бюджет. В крайна сметка всички виждаме демографската криза, пред която сме изправени. И смятам, че е редно, и това са правилните стъпки, за да може да я преодоляваме.  Всичко това е насочено към младите хора, към младите семейства. Това, което предлагахме като алтернативен бюджет, бе един бюджет на семейството, бюджет на развитието. Тоест възможността да оставим младите хора в България да се реализират, да живеят по-добре в страната ни.

Росица АНГЕЛОВА