Инж. Марияна Великова, ПГСС „Св. Георги Победоносец“ – гр.Суворово: В гимназията се открива за първи път паралелка по професия „ветеринарен техник“

Инж. Марияна Великова – директор на ПГСС „Св.Георги Победоносец“, гр. Суворово в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Какво предстои в училището през тази учебна година?

Инж. Марияна Великова: За първи път в Професионална гимназия по селско стопанство „Св.Георги Победоносец“ се обявява прием за учебната 2018/2019 година по професия „ветеринарен техник“. Учениците ще извършват дейности в клиники и лаборатории, ще помагат на доктори ветеринари, а също и в селскостопански ферми. Сроковете за подаване на документи са от 20 юни до 26 юни, от 04 юли до 06 юли и от 20 юли до 24 юли. Необходимите документи за кандидатстване са свидетелство за завършено основно образование, медицинско свидетелство и заявление по образец. След успешно завършване, учениците получават диплома за завършено средно образование, свидетелство за професионална  квалификация и сертификати – европейски формат за завършено обучение по проекти.

Фокус: Защо именно такава паралелка се открива?

Инж. Марияна Великова: Професията „ветеринарен техник“ е много необходима и значима за региона. Идеята за въвеждането на професията „ветеринарен техник“ от професионално направление ветеринарна медицина я имам отдавна. За да я въведем в учебната програма беше необходимо да се адаптира материалната база в съответствие с изискванията на провеждането на обучението по тази професия. Професията е много значима и необходима за региона и областта. Държавният план-прием е бил съгласуван с  Регионално управление – Варна и утвърден от Министерството на образованието и науката. До утвърждаването му са били проведени много разговори и срещи с управители, представители на ветеринарни клиники, ферми за отглеждане на  животни и лаборатории в град Варна и областта, от които са получени положителни становища и пълна подкрепа. Също така, задължително се изискваше да има становища относно необходимостта от кадри от представители на работодателски организации и получихме становище от Стопанска камара – Варна и Асоциацията на индустриалния капитал в България – Варна.

Фокус: Какви отличия или успехи бяха постигнати през настоящата учебна година?

Инж. Марияна Великова: Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в гр.Суворово е на първо място в цялата страна по Програма „Еразъм +“. Това е единствената гимназия във Варненска област, която притежава Харта за мобилност. Преди заявяване на държавния план прием  всяка година задължително осъществяваме качествено маркетингово проучване на необходимостта от кадри в региона и областта. Училището ежегодно е предпочитано от много ученици и от други области, като е доказало през годините, че се развива много динамично и отговаря на предизвикателствата на времето. Гимназията е сертифицирана  по качество за управление по стандарт ISO 9001:2015 и е член на Световният образователен форум. Възпитаниците на училището печелят регионални и национални състезания, включително по професиите, а също така участват в национални програми и европейски проекти ежегодно. 

Фокус: В какво състояние е базата на училището в момента?

Инж. Марияна Великова: Можем да се похвалим, че гимназията по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ ще посрещне учениците през 2018/2019 учебна година с изцяло преобразена и модернизирана база. Гимназията участва в проект „Региони в растеж“ и в момента се извършват дейности, които трябва да приключат до началото на учебната година. В края на етапа на обучението си в професионалната гимназия учениците ще получат диплома за средно образование, свидетелство за завършено професионално образование 3-та степен и сертификати, които ще са в резултат на участия в различни проекти и програми.

Фокус: Благодаря Ви!