Инж. Мариян Николов: В област Смолян имаме една от най-добрите води като качество в цяла България, а цената й е доста по-ниска от тази в другите градове

Управителят на ВиК – Смолян в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян за състоянието на ВиК-мрежата, инвестициите в ремонти, кражбите на вода, нередовните платци, качеството на водата и старта на Водния проект на Смолян.

 

„Фокус“: Инж. Николов, каква е дължината на ВиК-мрежата в област Смолян и в какво състояние е тя?

Инж. Мариян Николов: Водопроводната мрежа стопанисвана и експлоатирана от ВиК – Смолян е около 1500 км, а канализационната е около 140 км. Тя е доста остаряла и от дългогодишната експлоатация материалът, от който са направени водопроводите е подложен на стареене, гумените уплътнители и тръбите са амортизирани и всичко това води до чести аварии във водопроводната мрежа. От тези 1500 км, интернитовите тръби са 60 % или 900 км, стоманените тръби са 17 % или 254 км, поцинкованите са 5 % или 82 км, манисмановите са 2 % или 30 км, а полиетиленовите са 16 % или 240 км.

„Фокус“: Какви инвестиции се правят за поддръжката на водопроводната и канализационната мрежа в региона и какви ремонти са предвидени за тази година?

Инж. Мариян Николов: В последният ни бизнес-план инвестициите са около 900 000 – 950 000 лв. на година. От тях в публична държавна и публична общинска собственост са предвидени около 775 000 лв. за 2018 г. Няма община, която да бъде подмината и навсякъде има нужда да се правят инвестиции и да се подменят водопроводи. Във всяка община са предвидени инвестиции, имаме подробна инвестиционна програма, която е приета от асоциацията по ВиК и там е разпределено в коя община, какви парични средства ще бъдат насочени. В натурално изражение, ние се стараем минимум по 20-22 км водопроводи да бъдат подменяни всяка година.

„Фокус“: Има ли случаи на кражби на вода, както и на нередовни платци и как това се отразява на коректните абонати?

Инж. Мариян Николов: Кражбите на вода са един от основните проблеми при нас. Не са малко кражбите, при установяването им, съставяме констативни протоколи и налагаме санкции, но ние не можем да обхванем всички. Съзнанието на хората трябва да се подобри в посока на това, че комшията щом краде, това значи, че утре и ти няма да имаш вода, когато се засуши. Защото в момента се полива на много места и тази вода не се плаща. Повече това става по селата, почти винаги, където има поливни площи има нещо нерегламентирано. Ние се опитваме, имаме екипи които ходят, следят, хващат нарушители, съставяме им актове, налагаме санкции, но не можем да обхванем всички и нямаме физическата възможност. Относно неплащането на вода, има и нередовни платци. Непогасените задължения към момента са около 350 000 лв. Те са както в обществения, така и в частния сектор. От тези 350 000 лв., около 100 000 лв. са задължения на общини.

„Фокус“: Кои са общините с най-големи просрочия за сметки за вода?

Инж. Мариян Николов: С по-големи задължения са общините Рудозем, Девин, Доспат, Неделино. Имаме проблем и с заварени задължения. Имало е моменти, когато преди години не са плащали общините, били са в лошо финансово състояние и много трудно наваксват. За абонатите, които нямат финансова възможност да си погасят наведнъж задълженията, правим погасителни планове, разсрочваме плащанията, имаме и съдебни дела, както и осъдителни присъди, включително и срещу общини. Правим всичко възможно да си събираме задълженията, защото от това зависи финансовата стабилност на дружеството, а при добра финансова стабилност, инвестициите би трябвало да растат.

„Фокус“: Какво е съотношението между качеството на водата и цената на услугата в областта?

Инж. Мариян Николов: За мен съотношението на качеството на водата, спрямо цената е много добро и е в полза на абонатите, защото в област Смолян ние имаме една от най-добрите води като качество на вода в цяла България, а в същото време цената ни е доста по-ниска от всички. Мисля, че от последното одобрение на бизнес-плановете само две области имат по-ниски цени от нас. Цената в момента е 1,28 лв. за а водоснабдяване, за отвеждане на вода е 13,8 ст. и за пречистване 52,7 ст. и това са цени без ДДС.

„Фокус“: Кога се очаква да започнат дейностите по Водния проект на Смолян?

Инж. Мариян Николов: Нещата почти се финализират. Имаме покана от февруари и даден срок до 22 май, в който ние трябва да предоставим нашето предложение пред управляващия орган на ОПОС, за да може те да го развият и да вземат решение за безвъзмездна финансова помощ. Нашето задължение е до 22 май да дадем проектното предложение, оттам следващата стъпка е одобрение на проекта в рамките на 3 месеца и се надяваме през септември да имаме подписан договор с управляващия орган по ОПОС. Нещата не са преставали да се движат. Хората са нетърпеливи към започването на водния цикъл на Смолян, но това че нестартира не значи, че не работим в посока да привеждаме проекта в изискванията на директивите на ЕС, за да може да бъде финансиран. Това отнема време. За съжаление са малко бавни процедурите, но това е пътят.

„Фокус“: Какво още искате да кажете на ползвателите на ВиК-услугите в област Смолян?

Инж. Мариян Николов: Бих отправил апел към хората да си плащат редовно сметките и да следят, когато има нерегламентирани водохващания или когато техни съседи или друг в населеното им място полива, без да плаща за това. По този начин се изразходва ресурс, който на тях ще им е необходим само след няколко месеца, когато започнат да се оплакват от липсата на вода в някои от населените места, когато се засуши. Това опира до нашата водна култура на всеки един от нас – да осъзнаем, че това е един ресурс, от който всеки има нужда за съществуването си и би трябвало да бъде по-пестелив и по-отговорен.

Нели ГЕРГЬОВСКА