Инж. Милка Матушева: Държавен архив – Смолян е един от най-младите в страната, а фондовата му наличност възлиза на 1757 линейни метра с 2711 архивни фонда

По повод професионалния празник на архивиста, Радио „Фокус“ – Смолян разговаря с директора на Държавен архив – Смолян.

Фокус: Инж. Матушева, откога 10 октомври се отбелязва като професионалния празник на архивистите и каква е причината за това?

Инж. Милка Матушева: Като професионален празник на архивистите 10 октомври започва да се чества през 60-те години на ХХ век. Датата е избрана не случайно. Именно на 10 октомври 1951 г. с Указ 515 на Президиума на Народното събрание се създава Архивно управление в структурата на Министерството на вътрешните работи, с което се поставя началото на националната архивна система. Постановление 344 на Министерския съвет от 18 април 1952 г. регламентира изграждането на мрежата на българските държавни архиви. Смолянският държавен архив е един от най-младите в страната. Започва да функционира от 3 януари 1963 г. като Окръжен държавен архив на административно подчинение на Окръжен народен съвет (ОНС) – Смолян, а в методическо – на отдел „Архивен“ при Министерството на просветата и културата. От 30 декември 1992 г., съгласно ПМС 268 архивът преминава на пряко административно подчинение на ГУА при МС. С ПМС № 69 от 5 май 2000 г. архивът получава статут на териториална дирекция. След приемането на Закона за Националния архивен фонд (НАФ) през 2007 г. архивът променя наименованието си на Териториален държавен архив, а от 2012 г. е отдел „Държавен архив“ към Дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив.

Фокус: С каква фондова наличност разполага Държавен архив – Смолян?

Инж. Милка Матушева: Общата фондова наличност на Държавен архив – Смолян към 1 януари 2019 г. възлиза на 1757,01 линейни метра с 2711 архивни фонда (2429 учрежденски и 282 лични) и общ брой 187 947 архивни единици, 1398 частични постъпления и 928 спомена. Държавен архив – Смолян притежава богат документален фонд, който обхваща периода от 17 век (1615 г.) до наши дни.

Фокус: Кои са най-ценните документи и снимки, които се съхраняват в Държавен архив – Смолян?

Инж. Милка Матушева: От няколко години в административната интернет страница на Държавна агенция „Архиви“ е разкрита и рубрика „Уникалните и особено ценни документи“, където всеки държавен архив публикува дигитализирани своите най-ценни и уникални документи. Това са документи с непреходно културно-историческо значение и научна стойност за обществото и държавата, и документи, които няма подобни на себе си по съдържащата се в тях информация или външни признаци и са невъзстановими при загуба от гледна точка на тяхното значение и автентичност. За сега в сайта ние сме публикували султански фермани за построяване, ремонт или възстановяване на църкви в Смолянско – „Св. Йоан Предтеча“ в с. Петково и „Св. Никола“ в с. Полковник Серафимово (1836 г.), „Св. Георги“ в Смолян (1858 г.), „Св. Параскева“ във с. Фатово (1859 г.), „Св. Архангели“ в с. Чокманово (1888 г.) и „Св. Пророк Илия“ в с. Славеино (1908 г.). Публикували сме и съхраняваните при нас особено ценни и уникални оригинални снимки на Любен Каравелов, Васил Левски (1872 г.), Станьо Хитров (1874 г.), Стою Бобутанов (1877 г.), Петко Каравелов (1895 г.), Пенчо Славейков (1887 г), Филип Тотю (1900 г), на полк. Серафимов с бойни другари от Сръбско-българската война (1885 г.) и други документи, които всеки желаещ може да види в сайта на Държавна агенция „Архиви“.

Фокус: Как ще отбележите професионалния празник на архивиста?

Инж. Милка Матушева: По повод професионалния празник на българските архивисти Държавен архив – Смолян организира съвместно с Регионална библиотека „Николай Вранчев“ документална изложба за един от своите изтъкнати фондообразуватели – проф. Асен Василев, тъй като тази година се навършват 110 години от рождението му. Не напразно съорганизаторите на изложбата Държавен архив – Смолян и Регионална библиотека избрахме заглавие за изложбата ни “Проф. Асен Василев – творец и педагог”. Според неговите близки и изследователи, проф. Асен Василев смята, че професионалната и художествената приемственост е част от историческата и културната задълженост на художническото резбарско съсловие. Материалите от личния фонд на проф. Асен Василев са предадени като дарение в Държавен архив – Смолян от съпругата му Василена Василева. В изложбата са включени и документи, свързани с проф. Василев от личния фонд на брат му проф. Васил Василев, на Коста Чилингиров, Николай Вранчев, Филип Н. Филипов, Георги Близнаков и от колекцията “Род Василеви”. Материалите са поместени в 4 витрини. Първата е посветена на семейството и рода на проф. Василев. Тя е най-богата на фотодокументи. Втората витрина сме посветили на творчеството му и по-скоро какво пишат изследователите за него. Третата витрина е посветена на отличията, които професора получава: почетна грамота от Президиума на Народното събрание до Асен Василев за удостояването му със званието „Заслужил художник“, от 1965 г.; диплом от Съюза на българските художници за награждаване на з. х. проф. Асен Василев за участието му в общата художествена изложба на приложните изкуства; писмо от адм. Дичо Узунов до проф. Асен Василев по повод 75-годишнината и награждаването му от 1984 г. В четвъртата витрина сме поместили част от многото телеграми, съобщения и спомени за проф. Василев по повод кончината му. Изказваме сърдечни благодарности на сина на проф. Асен Василев – Славян Василев, който ни изпрати монографията „Изкуството на Асен Василев – творец и педагог“, която да подарим на местната гимназия по приложни изкуства и други институции.

Нели ГЕРГЬОВСКА