Инж. Мишо Жеков, Природен парк „Странджа“: Парк „Странджа“ е втори в Европа с 116 хил. хектара

За атракциите на парк „Странджа, посещаемостта от туристи и предприетите мерки за безопасен туризъм Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с инж. Мишо Жеков, изпълнителен директор на Дирекцията на природен парк „Странджа”.

Фокус: Г-н Жеков, разкажете ни за парк „Странджа“, за неговите забележителности и какво е характерно за него.

Инж. Мишо Жеков: Парк „Странджа“ е втори в Европа с 116 хил. хектара. Паркът притежава най-много пещери, 120 на брой и има 26 прилепа. Планината е изпълнена с много параклиси и много от които имат и аязми. Тук съществува и няколко интересни еко маршрута. Бих могъл да препоръчам някой от тях като Мишкова нива. Тя е един тракийски, култов комплекс, включващ куполни гробници, жилище на отслужващите храма, антични водопроводи, могилен некропол. Наистина е много интересна тази дестинация. Много е известна както в района на Бургас,така и в страна от тези, които се интересуват от история. Другата интересна дестинация са пещерите. Това са изворите на р. Младежка. Там са изградени мостове и съоръжения, наблюдателни кули, форма за наблюдение, както и впечатляващ дървен замък. Тук можело да се наблюдава и миграционния път „Виа Понтика“ на птиците. Друг път интересен за любителите на природата е „Голямото градище“. Този маршрут достига най-голямата трако-римска гробница в Източна Тракия. И може да се каже, че най-високият връх тук в Странджа е 709 м. и там се намира наблюдателната кула, откъдето се вижда доста голям територия от Странджа. Голямото градище е съчетано с мистерията Бастет, пещерата на египетската богиня, т. нар. Жената котка. Характерно за парк Странджа е Царството на Зелениката, който маршрут мина през букови гори, обрасли със странджанска зеленика. Единствен вид съхранен тук и в Кавказ и другаде не можело да се види. Нещо интересно за тези, които търсят лечебната част е местността Индипасха. Това е древно светилище, аязмо с лековита вода. Често се посещава от хора, търсещи изцеление.  Тук могат да се видят и резерватите “Витаново”,“Узунбуджак”, “Средока”,  “Тисовица”, “Силкосия”.

Фокус: Във връзка с инцидентите случващите се в планините, достатъчно добре ли са подготвени туристите, идвайки в парк „Странджа“ и съобразяват ли се със изискванията?

Инж. Мишо Жеков: Когато туристите се свържат с нашите строители, те им предлагат маршрутите и, ако те пожелаят да ги водят, тогава задължително биват инструктирани по техническа безопасност, защото тук местностите са твърде разнообразни. Ние, ръководството обръщаме голямо внимание на техническата безопасност, виждайки от страната, че много от атрактивните съоръжения не са обезопасени и наред това, което виждаме като красота виждаме и лошите последствия от необезопасени райони. Тук ръководството има грижата да създаде добри условия за безпрепятствено преминаване през красивите местности, защото тук се преминава мостове и други съоръжения, които не са лесни за преминаване на деца и чужденци. Тук мога да отбележа, че и много чужденци посещават Странджа.

Фокус: Има ли регистрирани инциденти?

Инж. Мишо Жеков: Няма регистрирани инциденти в природен парк „Странджа“  през тази година.

Фокус: В какви аспекти е уязвим парк „Странджа“?

Инж. Мишо Жеков: Опасностите намаляха доста сериозна, защото са предприети редица мерки. Първо по отношение на пожарите – горските стопанства, попадащи в териториалния обхват на парка, обръщат особено внимание на това.  Всички мероприятия, свързани с този проблем, се планират предварително. Обявява се от Областния управител пожароопасния сезон и се работи превантивно. Вторият проблем са свлачищата, които не се забелязват толкова често. Изключение прави пътя Малко Търново – Граматиково, но ръководството на Община Малко Търново реагира много бързо при появата им. Други опасности на този етап няма нито за природата, нито за туристите. Ежедневно нашите служители правят обход на екопътеките за паднали дървета, но ние ги отстраняваме с цел безопасност.

Фокус: Забелязва ли се отлив на туристи, заради многобройните дъждове и недобрите метеорологични условия?

Инж. Мишо Жеков: За учудване дъждовното лято не се отразява негативно на туризма в Странджа. Празникът на зелениката например, който се провеждал ежегодно, привлече 2000 гости, което е рекорден брой. Увеличава се броят на хората, които обичат природата. Това се дължи и на рекламната дейност на нашите служители. По време на учебната година, когато учениците и студентите са ангажирани, организираме многократни срещи с тях. Обясняваме им какво е екология и екотуризъм и това още повече увеличава броя на туристите  и дори цели семейства посещават парк „Странджа“. Природен парк „Странджа“ ще бъде един от първите не само в страната, но и в чужбина, който ще привлече хора с интерес към екотуризма, дори и с научна цел. По този начин и посещенията ще се увеличават многократно.

Деница ДИМИТРОВА